> DOWNLOADS BORGHWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging Borghwijck  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN-2580 Meting     Bestemmingsplan  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Rozemarijndonk 33-39  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie en meerjarenbegroting     Bodemonderzoek     Asbestonderzoek     MJOB 2018
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling Belastingdienst  
 
 
Kadaster
 
  Eigendomsbewijs kadaster  
 
 
Statuten
 
  Statuten Stichting Borghwijck     Statuten Borghwijck Beheer BV     Statuten Borghwijck Vastgoed CV     Overeenkomst Beheer en Bewaring
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Stichting Borghwijck     KvK Borghwijck Beheer BV     KvK Borghwijck Vastgoed CV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017  
 
 
 

> DOWNLOADS BOSCHWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging     Verklaring rendement  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN2580 Meting     Bestemmingsplan  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Energieprestatiecertificaat  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie en meerjarenbegroting     Verkennend bodemonderzoek     MJOB 2018  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Verklaring Boschwijck Vastgoed CV     Onderzoeksrapport     Fiscale paragraaf Boschwijck Vastgoed CV     Ruling Belastingdienst
 
 
Kadaster
 
  Eigendomsbewijs kadaster  
 
 
Statuten
 
  Statuten Stichting Boschwijck     Statuten Boschwijck Beheer BV     CV-overeenkomst     Overeenkomst van Beheer en Bewaring
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Stichting Boschwijck     KvK Boschwijck Beheer BV     KvK Boschwijck Vastgoed CV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017  
 
 
 

> DOWNLOADS DUINWEIDE SUPERMARKTEN

 
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN 2580 Meetstaat Haren     NEN 2580 Meetstaat Leiden     NEN 2580 Marknesse     NEN 2580 Zaltbommel
 
  NEN 2580 Cuijk  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Energielabel Hoogvliet Leiden     Energielabel Jumbo supermarkt Zaltbommel     Energielabel Aldi supermarkt Zaltbommel     Energielabel Jumbo supermarkt Haren
 
  Energielabel Jumbo Cuijk     Energielabel Jumbo Marknesse     Energielabel Haarlem Kruisstraat 10  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Technisch onderzoek Haarlem     Technisch onderzoek Zaltbommel     Technisch onderzoek Den Haag     Technisch Onderzoek Haren
 
  Technisch onderzoek Leiden     Technisch onderzoek Cuijk     Technisch onderzoek Marknesse     MJOB geconsolideerd
 
  Bodemonderzoek Zaltbommel     Bodemonderzoek Marknesse     Asbestonderzoek Den Haag     Asbestonderzoek Marknesse
 
 
Kadaster
 
  Uittreksel kadaster Haarlem     Uittreksel kadaster Den Haag     Uittreksel kadaster Leiden     Uittreksel kadaster Zaltbommel
 
  Uittreksel kadaster Haren     Uittreksel kadaster Cuijk  
 
 
Statuten
 
  Gewijzigde adminstratievoorwaarden 2018     Wijziging administratievoorwaarden 2018 (compare)     Statuten Duinweide Supermarkten     STAK Duinweide Supermarkten
 
  Statutenwijziging STAK Duinweide Supermarkten     Administratievoorwaarden     Wijziging Bijlage B Administratievoorwaarden  
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Duinweide Supermarkten     KvK STAK Duinweide Fondsen  
 
 
Invulinstructies
 
  Fiscale instructie 2017 IB     Fiscale instructie 2017 VPB  
 
 
 

> DOWNLOADS DUINWEIDE WONINGEN

 
Algemeen
 
  Prospectus 1e emissie     EID Duinweide Woningen     Samenvatting (flyer)  
 
 
Jaarverslagen
 
  Jaarverslag DWW 2017-2018  
 
 
Taxatie
 
  Taxatie Den Bosch (2018)     Taxatie Helmond (2018)     Taxatie Leiden Drakensteynplaats (2018)     Taxatie Leiden Bernhardstraat (2018)
 
  Taxatie Zaltbommel (2018)     Samenvatting en waardebrief objecten  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie Den Bosch     Bouwkundige inspectie Zaltbommel  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Onderzoeksrapport Prospectus wg  
 
 
Kadaster
 
  Kadaster Den Bosch     Kadaster Helmond     Kadaster Leiden Drakensteynplaats     Kadaster Zaltbommel
 
 
Statuten
 
  Statuten Duinweide Woningen BV     Statuten STAK Duinweide Woningen     Administratievoorwaarden Duinweide Woningen     Management- en beheerovereenkomst DWW
 
 
Kamer van Koophandel
 
  Uittreksel Duinweide Woningen BV     Uittreksel STAK Duinweide Woningen  
 
 
 

> DOWNLOADS ELSWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN-2580 meetstaat  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Hoofdstraat 119     Hoofdstraat 121  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie     Historisch bodemonderzoek     Asbestinventarisatie     MJOB 2018
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling Certificering Aandelen  
 
 
Kadaster
 
  Kadastrale kaart  
 
 
Statuten
 
  Statuten Elswijck Vastgoed BV     STAK Elswijck     Administratievoorwaarden  
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Elswijck Vastgoed BV     KvK STAK Elswijck  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017  
 
 
 

> DOWNLOADS GROENEWIJCK

 
Voor dit fonds zijn op dit moment nog geen documenten beschikbaar.
 
 
 

> DOWNLOADS HAAGHOEVE WONINGEN

 
 
 
Bouwtekeningen
 
  Bestemmingsplan Purmerend  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Technische inspectie Purmerend     Beschikking bodemsanering Purmerend     Bodemonderzoek Ambachtsgaarde     MJOB Purmerend 2018
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling transparantie fonds  
 
 
Kadaster
 
  Kadaster Ambachtsgaarde     Kadaster Purmerend  
 
 
Statuten
 
  Statuten Duinweide Woningen I BV     Fondsvoorwaarden  
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Duinweide Woningen I BV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017  
 
 
 

> DOWNLOADS HOOGHWIJCK

 
Voor dit fonds zijn op dit moment nog geen documenten beschikbaar.
 
 
 

> DOWNLOADS LEIDSEWIJCK

 
 
 
Marktonderzoek & Omgeving
 
  Marktonderzoek Leiden  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN 2580 meting     Bestemmingsplan  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Energielabel Soestdijkkade  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundig onderzoek  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Onderzoeksrapport  
 
 
Kadaster
 
  Kadaster  
 
 
Statuten
 
  Statuten Leidsewijck Vastgoed BV  
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Leidsewijck Vastgoed BV  
 
 
 

> DOWNLOADS PARKWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging Parkwijck  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN 2580 meetstaat  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Kloosterplaats 1     Dorpsstraat 31 (volgnr 1)     Dorpsstraat 31 (volgnr 2)     Dorpsstraat 31 (volgnr 3)
 
  Dorpsstraat 31 (volgnr 4)  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie     Meerjarige onderhoudsbegroting 2014     Milieukundig bodemonderzoek     Indicatief milieukundig bodemonderzoek
 
  MJOB 2018  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling Belastingdienst  
 
 
Kadaster
 
  Eigendomsbewijs kadaster     Kadastrale kaart  
 
 
Statuten
 
  Statuten Stichting Parkwijck     Statuten Parkwijck Beheer BV     Akte Parkwijck Vastgoed CV     Gewijzigde Bewaarovereenkomst
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Parkwijck Beheer BV     KvK Stichting Parkwijck     KvK Parkwijck Vastgoed CV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017  
 
 
Vergaderingen
 
  Volmacht Buitengewone Vergadering 15 januari 2019     Berekening verkoop object Bemmel  
 
 
 

> DOWNLOADS RIETWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN2580 Castricum     NEN2580 Leeuwarden Hoeksterpad     NEN2580 Leeuwarden Eksterstraat     NEN2580 Zwolle
 
  NEN2580 Scheveningen  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Energieprestatiecertificaat Scheveningen  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Technische inspectie Castricum     Technische inspectie Scheveningen     Technische inspectie Leeuwarden Hoeksterpad     Technische inspectie Leeuwarden Eksterstraat
 
  Technische inspectie Zwolle     Bodemonderzoek Castricum     Beschikking bodemsanering Leeuwarden Hoeksterpad     Bodemonderzoek Leeuwarden Eksterstraat
 
  Bodemonderzoek Zwolle     Asbestinventarisatie Scheveningen     MJOB Castricum 2018     MJOB Den Haag 2018
 
  MJOB Leeuwarden Eksterstraat 2018     MJOB Leeuwarden Hoeksterpad 2018     MJOB Zwolle 2018  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Assurance rapport     Ruling transparantie fonds  
 
 
Statuten
 
  Statuten Rietwijck Beheer BV  
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Rietwijk Castricum BV     KvK Rietwijck Beheer BV     KvK Rietwijk Den Haag BV     KvK Rietwijk Leeuwarden I BV
 
  KvK Rietwijk Leeuwarden II BV     KvK Rietwijk Zwolle BV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructies IB 2017     Invulinstructies VPB 2017  
 
 
 

> DOWNLOADS SONNEWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging Sonnewijck     Investment summary English  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN-2580 meetstaat     Bestemmingsplan  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Meerjarige onderhoudsbegroting 2014-2023     Technische inspectie     Bodemonderzoek     MJOB 2018
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling Belastingdienst  
 
 
Kadaster
 
  Eigendomsbewijs kadaster     Kadastrale kaart     Bestemmingsplan     Bestemmingsplan Centrum 2013
 
 
Statuten
 
  Sonnewijck Vastgoed CV     Akte Sonnewijck Beheer BV     Akte Stichting Sonnewijck     Overeenkomst van Beheer en Bewaring
 
 
Juridisch
 
  Splitsingsakte  
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Sonnewijck Beheer BV     KvK Stichting Sonnewijck     KvK Sonnewijck Vastgoed CV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017  
 
 
 

> DOWNLOADS UNIEWIJCK

 
Algemeen
 
  Prospectus Uniewijck Vastgoed CV     EID Uniewijck Vastgoed CV  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN-meting Meerkerk     NEN 2580 Ermelo     NEN 2580 Neede     NEN 2580 IJsselstein
 
  Bestemmingsplan Meerkerk     Bestemmingsplan Ermelo     Bestemmingsplan Neede     Bestemmingsplan IJsselstein
 
 
Energielabel gebouw
 
  IJsselstein (de Biezen)     IJsselstein (Kruideniersweg)     Gorredijk Aldi     Gorredijk Action
 
  Gorredijk Bloemist     Gorredijk Slagerij     Gorredijk Kapper     Gorredijk Groentewinkel
 
  Ermelo     Neede     Meerkerk     Aarle-Rixtel Kerkstraat 7
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie IJsselstein     Bodemonderzoek IJsselstein     Asbestinventarisatie IJsselstein     Bouwkundige inspectie Gorredijk
 
  Historisch bodemonderzoek Gorredijk     Bouwkundigeinspectie Aarle-Rixtel     Historisch bodemonderzoek Aarle-Rixtel     Verkennend bodemonderzoek Aarle-Rixtel
 
  Nader bodemonderzoek Aarle-Rixtel     Bouwkundige inspectie Ermelo     Verkennend bodemonderzoek Ermelo     Asbestonderzoek Ermelo
 
  Bouwkundige inspectie Neede     Verkennend bodemonderzoek Neede     Asbestonderzoek Neede     Bouwkundige inspectie Meerkerk
 
  Verkennend bodemonderzoek Meerkerk  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling transparantie fonds     Ruling overdrachtsbelasting  
 
 
Kadaster
 
  Hooghwijck (Mutatie nog niet verwerkt in Kadaster)     Groenewijck (Mutatie nog niet verwerkt in Kadaster)  
 
 
Statuten
 
  Statuten Uniewijck I     Statuten Uniewijck II     Statuten beherend vennoot     Fondsvoorwaarden (wijziging Groenewijck)
 
  Fondsvoorwaarden (wijziging Hooghwijck)     Overeenkomst tot samenvoeging  
 
 
Kamer van Koophandel
 
  Uittreksel Uniewijck Vastgoed     Uittreksel Uniewijck I     Uittreksel Uniewijck II     Uittreksel Uniewijck Beheer