> VEELGESTELDE VRAGEN

 
Algemene vragen
 • Waarom beleggen in vastgoed?
 • Hoe ontvang ik vrijblijvend alle interessante vastgoedaanbiedingen?
 • Wat is het verschil tussen een vastgoedobligatie en een participatie in een CV?
 
Vastgoedfonds gerelateerde vragen
 • Wat is een vastgoed CV precies?
 
AFM - checklist beleggen in vastgoed
 • Is er een prospectus en/of financiele bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?
 • Valt de belegging onder het toezicht van de AFM?
 • Is er een website waar je informatie over de belegging kunt vinden?
 • Kun je jouw belegging tussentijds verkopen?
 • Is duidelijk welke specifieke risico s je bij deze belegging loopt?
 • Weet je welke personen achter de aanbieder van de belegging zitten? Hoe lang bestaat dit bedrijf al?
 • Vind je op internet negatieve berichten over de aanbieder van de belegging?
 • Hoe heeft de aanbieder van de belegging in het verleden gepresteerd?
 • Is een hoog rendement toegezegd? Wordt dit redelijk onderbouwd?
 • Wordt het rendement gegarandeerd? Wordt dit redelijk onderbouwd? Wie verstrekt de garantie?
 • Is duidelijk welke kosten ten laste komen van jouw rendement?
 • Heb je een goed zicht op de belastingen die je moet afdragen in verband met de belegging?
 • Wordt er veel bijgeleend om het vastgoed aan te schaffen?
 • Heb je concrete informatie ontvangen over het aan te schaffen of te ontwikkelen vastgoed en eventuele huurders?
 • Heb je informatie over de waarde van het vastgoed (taxatie)?
 • Heb je informatie over de geschiedenis van het vastgoed?
 • Wordt in het buitenland belegd of in bijzonder vastgoed?
 • Worden de cijfers gecontroleerd door een accountant? En is de jaarrekening voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant?
 • Is een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen aangesteld om toezicht te houden op de activiteiten van de aanbieder of belegging?
 • Is er een stichting aangesteld om de gang van zaken te controleren en de belangen van beleggers te behartigen?