Nieuws

Grote vraag naar betaalbare huurwoningen versterkt beleggersinteresse

| Financieel Woningen | Duinweide

Huurwoningen zijn de meest veerkrachtige beleggingscategorie in Europa van 2020. Deze specifieke categorie kan hiermee worden beschouwd als het nieuwe ‘core’ beleggingsproduct. De beleggingsactiviteit in Europese huurwoningen is in 2020 met respectievelijk 6% gestegen (joj) en is 17% gestegen in vergelijking met het vijfjaarsgemiddelde, aldus vastgoedadviseur Savills.

Door de grote beleggersinteresse zijn de aanvangsrendementen voor ‘prime’ huurwoningen de afgelopen jaren gedaald. Sinds 2012 is het gemiddelde aanvangsrendement met 120 basispunten gedaald tot circa 3,25% in 2020. De netto aanvangsrendementen voor meergezinswoningen lopen hierbij sterk uiteen, van 2,4% in Berlijn tot 5% in Warschau.

Aanhoudende disbalans tussen vraag en aanbod

Bas Wilberts, Head of Residential & Hotel Investment bij Savills in Nederland, zegt: “Het rendement van huurwoningen afgezet tegen dat van de risicovrije rente, zorgt ervoor dat huurwoningen nog steeds een erg interessante propositie zijn. Momenteel bedraagt de spreiding circa 300 basispunten tegenover een langetermijngemiddelde van 247 basispunten. Hierbij komt dat dat Covid-19 de snelheid van nieuwbouw geen goed heeft gedaan. Ondanks dat de bouw gewoon door kon gaan, hebben veel nieuwe ontwikkelingen vertraging opgelopen. Deze vertraging werkt de aanhoudende disbalans tussen vraag en aanbod van meergezinswoningen in grote Europese steden in de hand.”

“Naar verwachting zal de grote beleggersinteresse aanhouden waardoor de prijzen verder oplopen. Dit geldt met name in markten waar de vraag naar huurwoningen toeneemt, terwijl het aanbod achterblijft. Bovendien zal de toetreding van nieuwe spelers leiden tot een verhoogde transactieactiviteit waardoor meergezinswoningen bij uitstek één van de meest aantrekkelijke beleggingscategorieën wordt.”

Betaalbaarheid

In het postcoronatijdperk zal betaalbaarheid ook een nog belangrijkere rol spelen, aldus Savills. Als gevolg van de ontstane kloof tussen vraag en aanbod en de toenemende vraag naar huurwoningen zijn de huren de afgelopen jaren gestegen. In steden als Amsterdam, Kopenhagen, Dublin en Parijs is de gemiddelde huurprijs van een eenkamer appartement al goed voor een derde van het gemiddelde gezinsinkomen.
Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland, vult aan: “Dit toont aan dat er een enorm tekort is aan betaalbare (huur)woningen, terwijl de ingezette huurgroei beperkt zal blijven. Immers, overheden proberen door beleid betaalbaar wonen haalbaar te maken én te houden. Ook heeft de coronacrisis aangetoond dat steden die betaalbaar zijn én een goede kwaliteit van leven kunnen waarborgen aantrekkelijk zijn voor zowel individuen als bedrijven. Deze factoren maken steden niet alleen aantrekkelijker maar ook competitiever en veerkrachtiger”.

“In sommige steden, zoals Amsterdam, Dublin en Madrid, werkt de publieke sector samen met institutionele vastgoedbeleggers en ontwikkelaars om meer betaalbare woningen te realiseren, met name door  grondposities aan te bieden in combinatie met lange termijn voordelen. Beleggers en ontwikkelaars beginnen in te zien dat betaalbare woningen naast een stabiel en aantrekkelijk rendement ook in belangrijke mate bij kunnen dragen aan een positieve sociale impact. Een win-win situatie."

Artikel/Bron: VastgoedJournaal - 16 maart 2021
Door: Sandra Lissenberg


De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2023 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)