Nieuws

Huurwoningen onder druk als aantrekkelijk vastgoed

| Financieel Woningen | Duinweide

Bron: ABN AMRO
Datum: 30 juni 2021
Door: Madeline Buijs en Casper Wolf

De afgelopen jaren hebben vastgoedbeleggers meer geïnvesteerd in huurwoningen. De hogere overdrachtsbelasting maakt investeringen in bestaande koopwoningen minder aantrekkelijk, maar investeren in nieuwe huurwoningen wordt voor beleggers ook moeilijker. De hoge bouwkosten en het tekort aan investeringen vanuit de overheid dragen hieraan bij.

Huurwoningen zijn als vastgoedtype steeds belangrijker geworden. Bedroegen huurwoningen in 2007 nog 9 procent van het totale beleggingsvolume, dit is in 2020 gestegen naar 41 procent. Na de financiële crisis werden beleggers op de woningmarkt met open armen ontvangen om te investeren in de Nederlandse woningmarkt, nu worden zij als oorzaak gezien van de oververhitting daarvan.

Maatregelen om beleggers te weren hebben effect

Vanuit de overheid zijn daarom verschillende maatregelen genomen om beleggers op de woningmarkt de pas af te snijden, zodat starters meer kans krijgen bij de aankoop van een bestaande woning. Zo wordt gewerkt aan een opkoopbescherming waardoor beleggers in bepaalde wijken geen woningen meer mogen kopen en is de overdrachtsbelasting verhoogd om beleggers te weren. Dit laatste zorgde ervoor dat in het eerste kwartaal van 2021 de waarde van de huurwoningen met 1,2 procent daalde in vergelijking met een kwartaal eerder. De eerste daling sinds het tweede kwartaal van 2014.

Ook nieuwbouw minder aantrekkelijk

De meeste maatregelen tegen beleggers zijn gericht op de markt voor bestaande woningen, voor nieuwbouwwoningen hoeft bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Terwijl veel beleggers – vooral de grotere professionele partijen – juist actief zijn op de nieuwbouwmarkt. De afgelopen vier kwartalen vanaf het tweede kwartaal van 2020 steeg het aantal nieuwe huurwoningen waarvoor een vergunning werd afgegeven met 8,3 procent. Beleggers zijn dus nog volop actief in deze markt.

Dit kan echter gaan veranderen. Afgezien van eventuele regulering die de rol van beleggers in de nieuwbouw moet beperken, zorgen twee andere ontwikkelingen ervoor dat nieuwbouw voor beleggers minder aantrekkelijk wordt de komende jaren, met negatieve gevolgen voor het aantal nieuw te bouwen huurwoningen.

Ten eerste zijn de afgelopen maanden de bouwkosten hard opgelopen. Zo steeg de invoerprijs van geschaafd en gezaagd hout in april met bijna 37 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ook producten van staal werden duurder, de invoerprijs steeg met 35,5 procent. Deels heeft de bouwsector al met deze prijsstijgingen te maken, maar door lopende contracten is het de verwachting dat de grootste prijsstijgingen de komende maanden pas zichtbaar worden. Dit zorgt ervoor dat het voor commerciële partijen lastiger wordt om woningen te bouwen, omdat hogere bouwkosten leiden tot lagere marges.

Daarnaast blijkt uit recent onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat er 20 miljard euro vanuit het rijk nodig is om de komende 20 tot 25 jaar 436.000 woningen te bouwen op 14 bouwlocaties bij de grotere steden. Het gaat om investeringen in infrastructuur, ontwikkeling en grondexploitatie. Zonder dit geld is het onzeker of deze woningen kunnen worden gebouwd. Een deel van deze woningen wordt gebouwd in opdracht van beleggers. Wanneer dit geld vanuit het rijk niet beschikbaar komt, zal dit de nieuwbouw door beleggers verder beperken.

Meer informatie

Lees hier het volledige rapport van ABN AMRO 'Stand van Vastgoed' voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkelingen in het vastgoed en de verschillende vastgoedtypes, inclusief de regionale ontwikkelingen. Het originele artikel treft u hier.

 


De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2023 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)