Nieuws

Reactie op regeerakkoord inzake voorgenomen afschaffing FBI status

| Financieel Nieuws | Duinweide

Op 16 oktober jl. berichtte het Financieel Dagblad met de kop “Vastgoedbeleggers vrezen financiële dreun door regeerakkoord”. In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord is namelijk opgenomen dat de dividendbelasting wordt afgeschaft, maar dat daarmee hoogstwaarschijnlijk ook de fiscale beleggingsinstellingen (FBI) die direct in vastgoed beleggen, hun FBI status verliezen. Dit zou betekenen dat vastgoedbeleggingsfondsen met een FBI status zich (met ingang van 2020) moeten omvormen tot een fonds dat vennootschapsbelasting (21%) betaald, hetgeen een negatief effect zal hebben op het rendement van de beleggers in deze fondsen.

Vanuit de beroepsgroep van fiscalisten is negatief gereageerd op dit voornemen, en bestaat twijfel over de uiteindelijke doorvoering van deze voorgenomen wetwijziging.

Duinweide Investeringen heeft kennis genomen van het regeerakkoord en zal de ontwikkelingen omtrent de FBI de komende tijd op de voet blijven volgen. Indien de voorgenomen wetswijziging in de huidige vorm wordt ingediend en aangenomen, zal Duinweide tijdig maatregelen nemen om het fonds Duinweide Supermarkten (fiscaal) te herstructureren. Een eventuele herstructurering heeft hoofdzakelijk als doel het beoogde rendement op peil te houden.

Duinweide Investeringen NV


De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2023 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)