> STRUCTURERING

 
Wel het rendement, niet het omkijken naar uw beleggingen
 
Als belegger bij Duinweide wordt u mede-eigenaar van één of meer vastgoedobjecten. Die objecten worden aangekocht via het fonds. Dit kan zijn een commanditaire vennootschap (CV), een besloten vennootschap (BV) of een fonds voor gemene rekening (FGR). U legt zich vast voor een periode van 5 tot 10 jaar: een overzichtelijke beleggingshorizon. Uitzondering hierop is Duinweide Supermarkten waarbij we de verhandelbaarheid juist hebben vergroot en er geen beleggershorizon geldt.
 
Aan het einde van de beleggingsperiode verkopen we de beleggingen. Daarbij kijken we uiteraard naar de marktomstandigheden en naar de wensen van de participanten: wilt u langer participeren, dan kan dat.
 
Geen omkijken naar uw belegging
Het voordeel van fondsvormen is groot. Zonder dat u zich actief hoeft te bemoeien met aankoop of beheer, behaalt u wel een aantrekkelijk rendement. 
 
Fiscaal voordelig beleggen in supermarktlocaties
Ook om fiscale redenen is beleggen in sterke supermarktlocaties interessant. Het resultaat is onbelast, alleen de participaties slaat de fiscus in box III aan. Box III kent echter uitsluitend de forfaitaire rendementsheffing. Met andere woorden, u betaalt alleen vermogensrendementsheffing over de (economische) waarde van uw participaties! Ook zijn onze fondsen meestal geschikt voor uw (pensioen) BV. Neem hierover contact met ons op.

Ook kunt u uw deelname in een aantal fondsen toepassen om een opgebouwde herinvesteringsreserve aan te wenden. Bespreek die toepassing vooraf goed met uw fiscaal en financieel adviseur of met ons.
 
Wilt u meer weten over onze fondsen en de structurering? Neem dan contact op met Jeroen Nathalia T 088 - 222 0 222