> KENMERKEN BORGHWIJCK

 
Gegevens vastgoedfonds
 • Dirk van den Broek supermarkt met aanvullende winkels
 • Bruto vloeroppervlakte 3.088 m2
   
Financieel overzicht
 • Fondsomvang € 7.781.470
 • Eigen vermogen € 3.650.000 (aandeel initiatiefnemer € 250.000, derden € 3.400.000)
 • 73 participaties van € 50.000, exclusief emissievergoeding (minimale afname 2 stuks)
 • Uitkeringen per kwartaal achteraf
 • Rekenrente rendementsprognose 4,40% (jaar 1-5), 5,10% (jaar 6-10)
 • Conservatief doorgerekend
 • Niet benodigde reserveringen komen ten gunste aan Participant
 • Verwachte looptijd van het fonds: 5 tot 10 jaar
   
Rendementen
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 7,2%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld indirect rendement 0,8%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld totaal rendement 8,0%
 • Verwachte internal rate of return (IRR) 7,7%
   
Overige informatie
 • Aantal inwoners gemeente Spijkenisse ca. 72.000
 • Ruime voorzieningen voor gratis parkeren (ca. 150 parkeerplaatsen)
 • Bouwjaar/laatste renovatie 1983/2010
 • Positief resultaat vestigingsplaatsonderzoek
 • Gemiddelde resterende looptijd huurcontracten 7,2 jaar
 

Planning

 • Inschrijving start op de datum van het uitkomen van het informatiememorandum en sluit zodra alle participaties zijn toegewezen of de Initiatiefnemer dat bepaalt
 • Aanvangsdatum Borghwijck Vastgoed CV: 28 februari 2013
 • De CV is volgens planning reeds gestart

 

> DOWNLOADS BORGHWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging Borghwijck  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN-2580 Meting     Bestemmingsplan
 
 
Energielabel gebouw
 
  Rozemarijndonk 33-39  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie en meerjarenbegroting     Bodemonderzoek
 
  Asbestonderzoek     MJOB 2018
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling Belastingdienst  
 
 
Kadaster
 
  Eigendomsbewijs kadaster  
 
 
Statuten
 
  Statuten Stichting Borghwijck     Statuten Borghwijck Beheer BV
 
  Statuten Borghwijck Vastgoed CV     Overeenkomst Beheer en Bewaring
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Stichting Borghwijck     KvK Borghwijck Beheer BV
 
  KvK Borghwijck Vastgoed CV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017