> KENMERKEN BORGHWIJCK

 
Gegevens vastgoedfonds
 • Dirk van den Broek supermarkt met aanvullende winkels
 • Bruto vloeroppervlakte 3.088 m2
   
Financieel overzicht
 • Fondsomvang € 7.781.470
 • Eigen vermogen € 3.650.000 (aandeel initiatiefnemer € 250.000, derden € 3.400.000)
 • 73 participaties van € 50.000, exclusief emissievergoeding (minimale afname 2 stuks)
 • Uitkeringen per kwartaal achteraf
 • Rekenrente rendementsprognose 4,40% (jaar 1-5), 5,10% (jaar 6-10)
 • Conservatief doorgerekend
 • Niet benodigde reserveringen komen ten gunste aan Participant
 • Verwachte looptijd van het fonds: 5 tot 10 jaar
   
Rendementen
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 7,2%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld indirect rendement 0,8%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld totaal rendement 8,0%
 • Verwachte internal rate of return (IRR) 7,7%
   
Overige informatie
 • Aantal inwoners gemeente Spijkenisse ca. 72.000
 • Ruime voorzieningen voor gratis parkeren (ca. 150 parkeerplaatsen)
 • Bouwjaar/laatste renovatie 1983/2010
 • Positief resultaat vestigingsplaatsonderzoek
 • Gemiddelde resterende looptijd huurcontracten 7,2 jaar
 

Planning

 • Inschrijving start op de datum van het uitkomen van het informatiememorandum en sluit zodra alle participaties zijn toegewezen of de Initiatiefnemer dat bepaalt
 • Aanvangsdatum Borghwijck Vastgoed CV: 28 februari 2013
 • De CV is volgens planning reeds gestart

 

> DOWNLOADS BORGHWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging Borghwijck  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017
 
  Invulinstructie IB 2018     Invulinstructie VPB 2018