> KENMERKEN BOSCHWIJCK

 
Gegevens vastgoedfonds
 • Koopprijs k.k. € 5.875.000
 • Totale huur € 425.341
 • Kapitalisatiefactor 13,8
 • Bruto vloeroppervlakte 2.565 m2
 • 7.028 m2 eigen grond met ruim 120 parkeerplaatsen
 
Financieel overzicht
 • Fondsomvang € 6.669.063
 • Eigen vermogen € 3.100.000 (aandeel initiatiefnemer € 150.000, derden € 2.950.000)
 • 62 participaties van € 50.000, exclusief emissievergoeding (minimale afname 2 stuks)
 • Uitkeringen per kwartaal achteraf
 • Rekenrente rendementsprognose 5,1%
 • Conservatief doorgerekend
 • Niet benodigde reserveringen komen ten gunste aan Participant
 • Verwachte looptijd van het fonds: 5 tot 10 jaar
 
Rendementen (bijgesteld na goedkeuring van Informatiememorandum)
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 7,4%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld indirect rendement 0,9%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld totaal rendement 8,3%
 • Verwachte internal rate of return (IRR) 7,9%
 
Overige informatie
 • Object heeft het energielabel A
 • Full-service supermarkt
 
Planning
 • Inschrijving start op de datum van het uitkomen van het informatiememorandum en sluit op het moment dat alle participaties zijn toegewezen
 • Aanvangsdatum Boschwijck Vastgoed CV: 3 september 2012
 • De CV is volgens planning reeds gestart

> DOWNLOADS BOSCHWIJCK

 
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017
 
  Invulinstructie IB 2018     Invulinstructie VPB 2018