> KENMERKEN BOSCHWIJCK

 
Gegevens vastgoedfonds
 • Koopprijs k.k. € 5.875.000
 • Totale huur € 425.341
 • Kapitalisatiefactor 13,8
 • Bruto vloeroppervlakte 2.565 m2
 • 7.028 m2 eigen grond met ruim 120 parkeerplaatsen
 
Financieel overzicht
 • Fondsomvang € 6.669.063
 • Eigen vermogen € 3.100.000 (aandeel initiatiefnemer € 150.000, derden € 2.950.000)
 • 62 participaties van € 50.000, exclusief emissievergoeding (minimale afname 2 stuks)
 • Uitkeringen per kwartaal achteraf
 • Rekenrente rendementsprognose 5,1%
 • Conservatief doorgerekend
 • Niet benodigde reserveringen komen ten gunste aan Participant
 • Verwachte looptijd van het fonds: 5 tot 10 jaar
 
Rendementen (bijgesteld na goedkeuring van Informatiememorandum)
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 7,4%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld indirect rendement 0,9%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld totaal rendement 8,3%
 • Verwachte internal rate of return (IRR) 7,9%
 
Overige informatie
 • Object heeft het energielabel A
 • Full-service supermarkt
 
Planning
 • Inschrijving start op de datum van het uitkomen van het informatiememorandum en sluit op het moment dat alle participaties zijn toegewezen
 • Aanvangsdatum Boschwijck Vastgoed CV: 3 september 2012
 • De CV is volgens planning reeds gestart

> DOWNLOADS BOSCHWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging     Verklaring rendement
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN2580 Meting     Bestemmingsplan
 
 
Energielabel gebouw
 
  Energieprestatiecertificaat  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie en meerjarenbegroting     Verkennend bodemonderzoek
 
  MJOB 2018  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Verklaring Boschwijck Vastgoed CV     Onderzoeksrapport
 
  Fiscale paragraaf Boschwijck Vastgoed CV     Ruling Belastingdienst
 
 
Kadaster
 
  Eigendomsbewijs kadaster  
 
 
Statuten
 
  Statuten Stichting Boschwijck     Statuten Boschwijck Beheer BV
 
  CV-overeenkomst     Overeenkomst van Beheer en Bewaring
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Stichting Boschwijck     KvK Boschwijck Beheer BV
 
  KvK Boschwijck Vastgoed CV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017