> OVERZICHT BOSCHWIJCK

 

 

Initiatiefnemer Duinweide Investeringen N.V. biedt u aan om samen met een kleine groep beleggers te investeren in Boschwijck Vastgoed C.V. die bestaat uit een supermarkt in Zevenaar met 120 parkeerplaatsen. Het verhuurde object beschikt over energielabel A.

 

Het eigen vermogen dat door participanten bijeen gebracht zal worden bedraagt € 3.100.000. Hiervan zal Duinweide minimaal voor 5% blijvend participeren.

 

Het gemiddelde directe rendement over 10 jaar is geprognosticeerd op 7,4% waarbij uitkering per kwartaal zal plaatsvinden.

 

De C.V. wordt door haar beherend vennoot vertegenwoordigd en biedt maximaal 62 participaties in Boschwijck Vastgoed C.V., met een waarde van € 50.000,- per stuk (exclusief emissievergoeding). Minimale afname 2 participaties. De inschrijving voor het fonds is gesloten.

 

De initiatiefnemer participeert tevens voor 5% - tot het einde van de looptijd - mee.

 

 

                                   

> DOWNLOADS BOSCHWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging     Verklaring rendement
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN2580 Meting     Bestemmingsplan
 
 
Energielabel gebouw
 
  Energieprestatiecertificaat  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie en meerjarenbegroting     Verkennend bodemonderzoek
 
  MJOB 2018  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Verklaring Boschwijck Vastgoed CV     Onderzoeksrapport
 
  Fiscale paragraaf Boschwijck Vastgoed CV     Ruling Belastingdienst
 
 
Kadaster
 
  Eigendomsbewijs kadaster  
 
 
Statuten
 
  Statuten Stichting Boschwijck     Statuten Boschwijck Beheer BV
 
  CV-overeenkomst     Overeenkomst van Beheer en Bewaring
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Stichting Boschwijck     KvK Boschwijck Beheer BV
 
  KvK Boschwijck Vastgoed CV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017