> RISICO'S BOSCHWIJCK

 
Aan het beleggen in vastgoed zijn risico’s verbonden. Deze risico’s kunnen nadelige gevolgen hebben voor het geprognosticeerde rendement en voor de door u ingelegde gelden.
 
De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen en de mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd of dat zelfs de inleg geheel verloren gaat.

De belangrijkste risico’s zijn waardedaling, leegstand en financiering. Over alle risico's leest u meer in hoofdstuk 5 van het informatiememorandum.

> DOWNLOADS BOSCHWIJCK

 
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017
 
  Invulinstructie IB 2018     Invulinstructie VPB 2018