> STRUCTURERING BOSCHWIJCK

 

 

De commanditaire vennootschap (C.V.) vormt de basis van de structuur. Dit betekent dat de participanten fiscaal transparant kunnen beleggen. Voor particulieren houdt dit in dat de participatie onder de zogenaamde box 3 beleggingen valt. Resultaten uit beleggingen zijn hierdoor vrij van belastingen. Daarnaast kunnen ook vennootschappen, zoals (pensioen) BV's, beleggen in dit product en mogelijk gebruik maken van een herinvesteringsreserve.

 

Verder is het juridisch eigendom van het vastgoed ondergebracht in een onafhankelijke Stichting Boschwijck, waarvan het bestuur wordt gevormd door Intertrust NV. Prettig voor een zorgeloze waarborging van uw bezit!

 

Als beherend vennoot treedt op Boschwijck Beheer B.V. De beherend vennoot is 100% eigendom van Duinweide Holding Beherend Vennoten B.V. die op haar beurt 100% eigendom is van Duinweide Investeringen N.V. De beherend vennoot zal zorgdragen dat het complex goed onderhouden wordt, dat directe contacten worden onderhouden met huurders en dat op lange termijn een maximale waardecreatie wordt nagestreefd voor de participanten.

> DOWNLOADS BOSCHWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging     Verklaring rendement
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN2580 Meting     Bestemmingsplan
 
 
Energielabel gebouw
 
  Energieprestatiecertificaat  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie en meerjarenbegroting     Verkennend bodemonderzoek
 
  MJOB 2018  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Verklaring Boschwijck Vastgoed CV     Onderzoeksrapport
 
  Fiscale paragraaf Boschwijck Vastgoed CV     Ruling Belastingdienst
 
 
Kadaster
 
  Eigendomsbewijs kadaster  
 
 
Statuten
 
  Statuten Stichting Boschwijck     Statuten Boschwijck Beheer BV
 
  CV-overeenkomst     Overeenkomst van Beheer en Bewaring
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Stichting Boschwijck     KvK Boschwijck Beheer BV
 
  KvK Boschwijck Vastgoed CV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017