> STRUCTURERING DUINWEIDE SUPERMARKTEN

 
Het fonds is gestructureerd zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Het fonds heeft een FBI status, hetgeen betekent dat er door het fonds geen vennootschapsbelasting is verschuldigd over het resultaat.
 
 
Het fonds is een groeifonds, dit betekent dat er de komende jaren supermarkten worden toegevoegd en dat er nieuwe certificaten zullen worden uitgegeven. De uitgifte wordt geregeld door de Stichting Administratiekantoor Duinweide Fondsen. Elk aandeel staat gelijk aan één certificaat.
 
De beleggingscommissie bestaat uit drie personen. Twee hiervan worden gekozen door certificaathouders die minimaal 20 certificaten hebben. Één persoon is voorgedragen door Duinweide Investeringen NV. De beleggingscommissie adviseert de beheerder, Duinweide Investeringen NV, in lijn met het vastgestelde beleggingskader. Tevens adviseert zij over aan- en verkopen van objecten, begrotingen en het dividendbeleid.
 
Om verder de belangen van certificaathouders te waarborgen, is er een bewaarder volgens de Wet financieel toezicht (Wft) aangesteld, een zogenaamde AIFMD-bewaarder. Deze functie wordt vervuld door TMF Depositary Services en haar bestuurders zijn allen getoetst door de AFM.

> DOWNLOADS DUINWEIDE SUPERMARKTEN

 
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN 2580 Meetstaat Haren     NEN 2580 Meetstaat Leiden
 
  NEN 2580 Marknesse     NEN 2580 Zaltbommel
 
  NEN 2580 Cuijk  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Energielabel Hoogvliet Leiden     Energielabel Jumbo supermarkt Zaltbommel
 
  Energielabel Aldi supermarkt Zaltbommel     Energielabel Jumbo supermarkt Haren
 
  Energielabel Jumbo Cuijk     Energielabel Jumbo Marknesse
 
  Energielabel Haarlem Kruisstraat 10  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Technisch onderzoek Haarlem     Technisch onderzoek Zaltbommel
 
  Technisch onderzoek Den Haag     Technisch Onderzoek Haren
 
  Technisch onderzoek Leiden     Technisch onderzoek Cuijk
 
  Technisch onderzoek Marknesse     MJOB geconsolideerd
 
  Bodemonderzoek Zaltbommel     Bodemonderzoek Marknesse
 
  Asbestonderzoek Den Haag     Asbestonderzoek Marknesse
 
 
Kadaster
 
  Uittreksel kadaster Haarlem     Uittreksel kadaster Den Haag
 
  Uittreksel kadaster Leiden     Uittreksel kadaster Zaltbommel
 
  Uittreksel kadaster Haren     Uittreksel kadaster Cuijk
 
 
Statuten
 
  Gewijzigde adminstratievoorwaarden 2018     Wijziging administratievoorwaarden 2018 (compare)
 
  Statuten Duinweide Supermarkten     STAK Duinweide Supermarkten
 
  Statutenwijziging STAK Duinweide Supermarkten     Administratievoorwaarden
 
  Wijziging Bijlage B Administratievoorwaarden  
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Duinweide Supermarkten     KvK STAK Duinweide Fondsen
 
 
Invulinstructies
 
  Fiscale instructie 2017 IB     Fiscale instructie 2017 VPB