> KENMERKEN DUINWEIDE WONINGEN

 
Groeifonds
 • Vrij verhandelbare certificaten (onder voorwaarden)
 • Onbeperkte looptijd
 • Interimdividenduitkering per kwartaal achteraf
 • Slotdividend bij vaststellen jaarrekening
 • Inkoop tot maximaal EUR 1.000.000 aan certicaten voor betere verhandelbaarheid (onder voorwaarden)
 
Groeidoelstelling
 • Omvang ca. EUR 125 miljoen
 • Beoogd jaarlijks gemiddeld direct rendement circa 5%
 
Huidige portefeuille
Object Den Bosch
 • 20 woningen onderdeel uitmakend van het wooncomplex genaamd ‘Beeckendael’
 • Bouwjaar 2010
Object Zaltbommel
 • 37 woningen onderdeel uitmakend van een wooncomplex
 • Bouwjaar 2012
Object Leiden
 • 25 woningen, waarvan 22 eengezinswoningen met een eigen tuin
 • Bouwjaar 2017 en nog 10 op te leveren woningen eind 2018
Object Helmond
 • 13 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid
 • Bouwjaar 2018
 

Financieel overzicht

 • Omvang van deze 1e emissie € 67.454.000
 • Eigen vermogen fonds € 30.190.000
 • Vreemd vermogen fonds € 37.264.000
 • Rekenrente financiering 2,32% (jaar 1-7) en 4,70% (jaar 8-10)
 

Rendement

 • Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement circa 5,0%
 • Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 6,0%