> OMSCHRIJVING DUINWEIDE WONINGEN

 
Duinweide Woningen is een groeifonds met relatief jonge huurwoningen, gespreid over Nederland met uitzondering van krimpgebieden. Het fonds beoogt te investeren in relatief duurzame en kwalitatief hoogwaardig gebouwde woningen, dit conform het beleggingskader zoals weergegeven in het prospectus. Voor dit fonds is een externe bewaarder aangesteld, zijnde SGG Depositary BV.
 
De belangrijkste kenmerken van het fonds zijn:
 
 • Beleggen in relatief jonge Nederlandse huurwoningen
 • Focus op het middenhuursegment
 • Diversificatie door middel van beleggen in meerdere locaties
 • Beoogd uitkeringsrendement van 5,0% (uitkering per kwartaal) op basis van het bijeengebrachte kapitaal
 • Certificaten zijn onder voorwaarden vrij verhandelbaar tegen handelskoers (maandelijks gepubliceerd op website)
 • Duinweide Deelnemingen koopt tot EUR 1.000.000 aan certificaten terug om de verhandelbaarheid te vergroten
 
Bij de knop "Resultaten" kunt u zien het geprognosticeerde resultaat van de reeds in het fonds zijnde objecten en de nog aan te kopen objecten, rekening houdende met de groeidoelstelling van het fonds. Raadpleegt u voor alle details en risico’s van deze belegging het prospectus.
 
De verhuurde woningen in Nederland bevinden zich in:
 
Object Den Bosch
 • 20 woningen onderdeel uitmakend van het wooncomplex genaamd ‘Beeckendael’
 • Bouwjaar 2010
 
Object Zaltbommel
 • 37 woningen onderdeel uitmakend van een wooncomplex
 • Bouwjaar 2012
 
Object Leiden
 • 25 woningen, waarvan 22 eengezinswoningen met een eigen tuin
 • Bouwjaar 2017 en nog 10 op te leveren woningen eind 2018
 
Object Helmond
 • 13 grondgebonden woningen met eigen tuin en parkeergelegenheid
 • Bouwjaar 2018
 
Nog aan te kopen
 • Zie prospectus voor het beleggingskader
 • Nieuwe of jonge woningen in goed verhuurbare gebieden
 
Woningen Helmond