> RISICO'S DUINWEIDE WONINGEN

 
Hieronder vindt u de meest relevante risico's waar u rekening mee dient te houden:
 
Financieel risico
Een huurder kan de huurtermijnen niet (tijdig) voldoen. Ook kunnen kosten hoger uitvallen of onverwachte kosten zich voordoen.
 
Marktrisico
Het economisch klimaat is zowel van invloed op de vraag naar en het aanbod van koopwoningen en tevens de woningverhuurmarkt. Het marktrisico kan gevolg hebben op de waarde en verkoopbaarheid.
 
Uitbreidingsrisico
De nog aan te kopen objecten kunnen van mindere kwaliteit zijn, grotere of andere risico’s kennen, dan wel minder renderend zijn dan opgenomen in de prognose.
 
Leegstandsrisico
Indien een huurovereenkomst eindigt kan dit leiden tot leegstand.
 
Rente risico
De rente kan hoger uitvallen dan de rentebedragen waar de prognose van uitgaat. Ook kan er sprake zijn van een variabele (liquiditeits)opslag waardoor de rentekosten hoger kunnen uitvallen.
 
Verkoopwaarde
Bij verkoop van een object kan de verkoopprijs lager zijn dan de prognose.
 
Fiscale risico
Het besluit van de regering om bijv. de verhuurdersheffing aan te passen of FBI status af te schaffen.
 
Beleggen in verhuurde woningen kent meerdere risico’s waarover wij u duidelijk willen informeren. Het prospectus geeft een volledige weergave van alle risico’s. Wij stellen het zeer op prijs dat u het prospectus leest. Dit kunt u verkrijgen via onze website (direkte link hier) of per post.