> STRUCTURERING DUINWEIDE WONINGEN

 
Het fonds is gestructureerd zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Het fonds heeft een FBI status, hetgeen betekent dat er door het fonds geen vennootschapsbelasting is verschuldigd over het resultaat.
 
 
Het fonds is een groeifonds, dit betekent dat er de komende jaren woningen worden toegevoegd en dat er nieuwe certificaten zullen worden uitgegeven. De uitgifte wordt geregeld door de Stichting Administratiekantoor Duinweide Woningen. Elk aandeel staat gelijk aan één certificaat.
 
De beleggingscommissie bestaat uit drie personen. Twee hiervan worden gekozen door certificaathouders die minimaal 20 certificaten hebben. Één persoon is voorgedragen door Duinweide Investeringen NV. De beleggingscommissie adviseert de beheerder, Duinweide Investeringen NV, in lijn met het vastgestelde beleggingskader. Tevens adviseert zij over aan- en verkopen van objecten, begrotingen en het dividendbeleid.
 
Om verder de belangen van certificaathouders te waarborgen, is er een bewaarder volgens de Wet financieel toezicht (Wft) aangesteld, een zogenaamde AIFMD-bewaarder. Deze functie wordt vervuld door SGG Depositary en haar bestuurders zijn allen getoetst door de AFM.