> KENMERKEN ELSWIJCK

 
Gegevens vastgoedfonds
 • Plus supermarkt in centrum te Schijndel
 • Bruto vloeroppervlakte supermarkt 1.821 m2
 • Huurcontract met Plus Vastgoed BV tot eind 2022
 • Groentewinkel 56 m2 BVO
 • Kapitalisatiefactor 13,6
 
Financieel overzicht
 • Koopsom aandelen € 3.390.000
 • Waardering vastgoed € 3.521.951
 • Vrijstelling 6% overdrachtsbelasting
 • Aanvangshuur € 258.485 per jaar (inclusief huurkorting t/m 2017)
 • Fondsomvang € 3.800.000
 • 70 participaties van € 25.000, exclusief emissievergoeding (minimale afname 1)
 • 1 participatie bestaat uit 1 aandelencertificaat van € 5.000 en 1 obligatiecertificaat van € 20.000
 • Bijeengebracht kapitaal € 1.750.000
 • Rekenrente financiering 3,10% (jaar 1-5) en 5,10% (jaar 6-10) en 1,5% aflossing per jaar
 
Rendementen
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 7,0%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld totaal rendement 7,1%
 • Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 7,9%
 
Overige informatie
 • Aantal inwoners gemeente Schijndel ca. 23.000
 • Vindbaarheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van de locatie is goed
 • Positief oordeel vestigingsplaatsonderzoek
 • Voldoende parkeergelegenheid ca. 100 stuks
 • Bouwjaar 1981/2013
 
Planning
 • Aanvangsdatum fonds 31 maart 2015
 • Het fonds is volgens planning reeds gestart

> DOWNLOADS ELSWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN-2580 meetstaat  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Hoofdstraat 119     Hoofdstraat 121
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie     Historisch bodemonderzoek
 
  Asbestinventarisatie     MJOB 2018
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling Certificering Aandelen  
 
 
Kadaster
 
  Kadastrale kaart  
 
 
Statuten
 
  Statuten Elswijck Vastgoed BV     STAK Elswijck
 
  Administratievoorwaarden  
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Elswijck Vastgoed BV     KvK STAK Elswijck
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017