> OMSCHRIJVING ELSWIJCK

 
Ingang Plus supermarkt zijde Baroniestraat
                                                                                Ingang Plus supermarkt zijde Baroniestraat
 
Initiatiefnemer Duinweide Investeringen NV biedt u aan samen met een kleine groep beleggers te investeren in Elswijck Vastgoed. Het fonds belegt in een winkellocatie die voor 95% is verhuurd aan Plus Vastgoed BV en waarvan de huurovereenkomst tot en met het einde van 2022 loopt. De tweede huurder is een groentewinkel die een klein deel van het object huurt. De supermarkt die aan Plus Vastgoed BV is verhuurd, is zeer ruim opgezet en is een zogenaamde “briljant formule”. Deze Plus supermarkt is een van de zes supermarkten in Schijndel en de grootste in het centrum. Naast de Plus supermarkt zijn een Albert Heijn, Aldi en Jumbo in en om het centrum gevestigd. De zichtbaarheid, vindbaarheid en bereikbaarheid van de locatie van de Plus supermarkt is goed.
 
Schijndel is een groot dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant. De gemeente telt ongeveer 23.400 inwoners.
 
Het complex waarin zich het object bevindt, is gebouwd in 1981 en uitgebreid in 2013. De totale grootte van het object is 1.821 m2 BVO en de huurprijs is circa € 138 per vierkante meter. Voor een wandeling in de supermarkt klik hier.
 
Google BusinessView Plus Supermarkt te Schijndel
                                                                                                                    Google binnenkijken
 
In het gehele centrum van Schijndel is een blauwe zone ingevoerd. Aan de achterzijde van het pand bevindt zich een ruim parkeerterrein met plaats tot circa 100 auto’s, wat in ruime verhouding staat tot het aantal winkelmeters.
 
Het vestigingsplaatsonderzoek heeft uitgewezen dat er door de Plus supermarkt prima weekomzetten worden behaald die in goede verhouding staan tot de huur. De omzet van deze supermarktvestiging bedraagt volgens het onderzoek uitgevoerd door Knowledge in Store tussen de € 210.000 en € 215.000 per week. Op een oppervlakte van 1.350 m2 VVO is dit resultaat als goed te beschouwen.
 
Duinweide Investeringen NV is dusdanig enthousiast over dit object, dat zij op eigen risico de koopovereenkomst is aangegaan. Naar de mening van de beheerder zijn de rendementsprognoses die in hoofdstuk 5 van het prospectus staan vermeld voorzichtig te noemen. In het fonds worden bijvoorbeeld ruime budgetten voor onderhoud en overige kosten opgenomen. Daarnaast is vanaf 2020 (na 5 jaar) een financieringsrente van 5,10% opgenomen voor de resterende jaren van de looptijd van het fonds. Dat is een hoger percentage voor de financiering dan momenteel gangbaar is in de markt. De beheerder weet immers niet zeker tegen welk tarief over vijf jaar een herfinanciering kan worden aangegaan. Het prognosemodel van het fonds is dus niet maximaal berekend ten gunste van een zo hoog mogelijk rendement. Wanneer achteraf blijkt dat deze reserveringen niet nodig zijn geweest, dan zullen deze worden vrijgegeven aan het fonds, waardoor het rendement zal stijgen.

> DOWNLOADS ELSWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN-2580 meetstaat  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Hoofdstraat 119     Hoofdstraat 121
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie     Historisch bodemonderzoek
 
  Asbestinventarisatie     MJOB 2018
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling Certificering Aandelen  
 
 
Kadaster
 
  Kadastrale kaart  
 
 
Statuten
 
  Statuten Elswijck Vastgoed BV     STAK Elswijck
 
  Administratievoorwaarden  
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Elswijck Vastgoed BV     KvK STAK Elswijck
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017