> STRUCTURERING ELSWIJCK

 
Het fonds is gestructureerd zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Het fonds heeft minimaal 4 participanten waarbij elke participant niet meer dan een derde van de participaties bezit. Hierdoor is de aankoop van de participaties vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting. Elke participatie bestaat uit één aandelencertificaat en één obligatiecertificaat. Het fonds is vennootschapsbelasting verschuldigd over het resultaat. De belastinglast zal gedurende de exploitatie echter minimaal zijn als gevolg van de drukkende werking op het resultaat van de uitgekeerde rente op de obligatiecertificaten.
 
 
Als beheerder treedt op Duinweide Investeringen NV. Duinweide heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
 
Om verder de belangen van de participanten te waarborgen, is er een bewaarder volgens de Wet financieel toezicht (Wft) aangesteld, een zogenaamde AIFMD-bewaarder. Deze functie wordt vervuld door TMF Depositary Services en haar bestuurders zijn allen getoetst door de AFM.

> DOWNLOADS ELSWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017