> STRUCTURERING GROENEWIJCK

 

 

De commanditaire vennootschap (C.V.) vormt de basis van de structuur. Dit betekent dat de participanten fiscaal transparant kunnen beleggen. Voor particulieren houdt dit in dat de participatie onder de zogenaamde box 3 beleggingen valt. Resultaten uit beleggingen zijn hierdoor vrij van belastingen.

 

Verder is het juridisch eigendom van het vastgoed ondergebracht in een onafhankelijke Stichting Groenewijck. Prettig voor een zorgeloze waarborging van uw bezit!

 

Als beherend vennoot treedt op Groenewijck Beheer B.V. De beherend vennoot is 100% eigendom van Duinweide I Holding Beherend Vennoten B.V. die vervolgens 100% eigendom is van Duinweide I Investeringen N.V. De beherend vennoot zal zorgdragen dat het complex goed onderhouden wordt, dat directe contacten worden onderhouden met huurders en dat op lange termijn een maximale waardecreatie wordt nagestreefd voor de participanten.

> DOWNLOADS GROENEWIJCK

 
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2018