> OMSCHRIJVING HAAGHOEVE WONINGEN

 

Exclusiviteit voor de grote belegger die naast supermarkten wil investeren in woningen

 
Na een aantal succesvolle supermarktfondsen geplaatst te hebben, hebben wij het verzoek gekregen van bestaande klanten om alternatieve vastgoedbeleggingen op te zetten. Aangezien een woningbelegging een iets lager rendement oplevert van circa 5%, maar op lange termijn een positieve waardeontwikkeling met een gematigd risico kan kennen, starten wij een woningfonds met 44 woningen. 
 
Verwachte opbrengsten
De beleggingshorizon is tien jaar en naar verwachting zal het gemiddeld direct rendement van het fonds 5,0% per jaar zijn. Na afloop van elk kwartaal wordt de uitkering per participatie uitbetaald.
 
Fiscaal optimaal
Fiscaal is het fonds transparant en de participaties vallen daarmee voor particulieren in box 3. De belegging in het fonds is voor zowel box 3 beleggers, alsmede beleggers die via een vennootschap participeren interessant.
 
Herinvesteringsreserve
Rechtspersonen die in het verleden een fiscale boekwinst hebben behaald met de verkoop van beleggingsonroerend goed dat aan derden is verhuurd, kunnen onder voorwaarden betaling van de vennootschapsbelasting - die verschuldigd is over de fiscale boekwinst - uitstellen door middel van een herinvesteringsreserve. Herinvesteringsreserves kunnen in beginsel op de investering in Duinweide Woningen I worden afgeboekt. Wel raden wij u aan om hierover met uw fiscaal adviseur te overleggen.
 
 
Risico's
Het beleggen in Haaghoeve Woningen kent ook risico's waarover wij u duidelijk vooraf willen informeren voordat u een beleggingsbesluit neemt. De belangrijkste zijn waardedaling, leegstand en financiering waarover u hier meer kan lezen. In hoofdstuk 2 van het prospectus kunt u alle risico's lezen.

> DOWNLOADS HAAGHOEVE WONINGEN

 
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017
 
  Invulinstructie IB 2018     Invulinstructie VPB 2018