> STRUCTURERING HAAGHOEVE WONINGEN

 
Het fonds is gestructureerd in de vorm van een fonds voor gemene rekening (FGR) zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.
 
Fiscaal is het fonds transparant en is hierdoor geen vennootschapsbelasting verschuldigd over het resultaat.
 
 
Als beheerder treedt op Duinweide Investeringen NV. Duinweide heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
 
Om verder de belangen van de participanten te waarborgen, is er een bewaarder volgens de Wet financieel toezicht (Wft) aangesteld, een zogenaamde AIFMD-bewaarder. Deze functie wordt vervuld door TMF Depositary Services en haar bestuurders zijn allen getoetst door de AFM.

> DOWNLOADS HAAGHOEVE WONINGEN

 
 
 
Bouwtekeningen
 
  Bestemmingsplan Purmerend  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Technische inspectie Purmerend     Beschikking bodemsanering Purmerend
 
  Bodemonderzoek Ambachtsgaarde     MJOB Purmerend 2018
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling transparantie fonds  
 
 
Kadaster
 
  Kadaster Ambachtsgaarde     Kadaster Purmerend
 
 
Statuten
 
  Statuten Duinweide Woningen I BV     Fondsvoorwaarden
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Duinweide Woningen I BV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017