> STRUCTURERING HOOGHWIJCK

 
 

De commanditaire vennootschap (CV) vormt de basis van de structuur. Dit betekent dat de participanten fiscaal transparant kunnen beleggen. Voor particulieren houdt dit in dat de participatie onder de zogenaamde box 3 beleggingen valt. Resultaten uit beleggingen zijn hierdoor vrij van belastingen. Daarnaast kunnen ook vennootschappen, zoals (pensioen) BV's, beleggen in dit product en mogelijk gebruik maken van een herinvesteringsreserve.

 

Verder is het juridisch eigendom van het vastgoed ondergebracht in een onafhankelijke Stichting Hooghwijck, waarvan het bestuur wordt gevormd door Intertrust NV. Prettig voor een zorgeloze waarborging van uw bezit!

 

Als beherend vennoot treedt op Hooghwijck Beheer BV. De beherend vennoot is 100% eigendom van Duinweide Holding Beherend Vennoten B.V. die op haar beurt 100% eigendom is van Duinweide Investeringen N.V. De beherend vennoot zal zorgdragen dat het complex goed onderhouden wordt, dat directe contacten worden onderhouden met huurders en dat op lange termijn een maximale waardecreatie wordt nagestreefd voor de participanten.

> DOWNLOADS HOOGHWIJCK

 
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2018