> STRUCTURERING OOSTWIJCK

 
Het Fonds is een closed-end beleggingsmaatschappij (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met verhandelbare Certificaten opgericht naar Nederlands recht. De officiële en handelsnaam van het Fonds is Oostwijck Vastgoed BV. Het Fonds is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73615943.
 
Het Fonds is niet beursgenoteerd. Beleggers kunnen deelnemen in het Fonds door het verkrijgen van Certificaten. Het fonds heeft een FBI status, hetgeen betekent dat er door het fonds geen vennootschapsbelasting is verschuldigd over het resultaat.
 
 
Om verder de belangen van certificaathouders te waarborgen, is er een bewaarder volgens de Wet financieel toezicht (Wft) aangesteld, een zogenaamde AIFMD-bewaarder. Deze functie wordt vervuld door IQEQ Depositary en haar bestuurders zijn allen getoetst door de AFM.

> DOWNLOADS OOSTWIJCK

 
Algemeen
 
  Prospectus Oostwijck Vastgoed 12 juli 2019     Eid Oostwijck Vastgoed 12 juli 2019
 
 
Taxatie
 
  Taxatie Barneveld  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Energielabels  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie     Bodemonderzoek
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Onderzoeksrapport  
 
 
Kadaster
 
  Uittreksel kadastrale kaart  
 
 
Statuten
 
  Statuten Oostwijck Vastgoed BV     Statuten STAK Oostwijck Vastgoed
 
  Management- en beheerovereenkomst     Administratievoorwaarden
 
 
Kamer van Koophandel
 
  Uittreksel Oostwijck Vastgoed BV     Uittreksel STAK Oostwijck Vastgoed