> KENMERKEN PARKWIJCK

 
Gegevens vastgoedfonds
 • Jumbo supermarkt met aanvullende winkels en twee appartementen
 • Koopprijs € 3.480.000 kosten koper
 • Totale huur € 257.066 per jaar
 • Kapitalisatiefactor 13,5
 • Bruto vloeroppervlakte 2.007 m2

 

Financieel overzicht

 • Fondsomvang € 3.976.250
 • Eigen vermogen € 2.200.000
 • 88 Participaties van € 25.000, exclusief Emissievergoeding (minimale afname 1)
 • Rekenrente rendementsprognose 4,40% (jaar 1-5), 5,10% (jaar 6-10)
 • Verwachte looptijd van het fonds: 5 tot 10 jaar
 
Rendementen
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 6,8%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld totaal rendement 7,5%
 • Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 7,4%
 
Kenmerken Bemmel
 • Aantal inwoners Bemmel ca. 12.500
 • Gevestigd midden in het stadscentrum
 • Ruime gratis parkeervoorziening bij ingang supermarkt
 • Positief resultaat vestigingsplaatsonderzoek
 • Looptijd huurcontract in combinatie met huurgarantie 8 jaar
 

Planning

 • Inschrijving start op de datum van het uitkomen van het informatiememorandum en sluit zodra alle participaties zijn toegewezen of de Initiatiefnemer dat bepaalt
 • Aanvangsdatum Parkwijck Vastgoed CV: 24 december 2013
 • De CV is volgens planning reeds gestart
 

> DOWNLOADS PARKWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging Parkwijck  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017
 
  Invulinstructie IB 2018     Invulinstructie VPB 2018