> OMSCHRIJVING PARKWIJCK

 
Initiatiefnemer Duinweide Investeringen NV biedt u samen met een kleine groep beleggers de mogelijkheid om te investeren in een winkelcomplex te Bemmel bestaande uit een courante Jumbo supermarkt, een lunchroom, twee kledingzaken, een dierenspeciaalzaak, twee woningen en twee garages. De supermarkt is verhuurd aan de Jumbo hoofdorganisatie en de overige units aan lokale huurders. Als vangnet voor een zekere huurinkomstenstroom voor de CV heeft de supermarktexploitant een huurgarantie afgegeven voor alle overige units en zal hij tevens voor een aanzienlijk deel participeren in de CV.
 
Het modern ogende winkelcomplex is in 1993 gebouwd en in 2009 gerenoveerd. Het complex is gevestigd in het centrum van Bemmel, dat de afgelopen tien jaar geheel herzien en aangepast is naar de eisen van de tijd. Onder het marktplein is een ruime parkeergarage aanwezig, daarnaast is er een ruime parkeervoorziening van circa 100 plaatsen direct voor de in- en uitgang van de Jumbo. Parkeren in het centrum van Bemmel is gratis.
 
 
De supermarkt heeft een oppervlakte van 1.260 m² BVO waarvan 1.213 m² VVO. Er is potentieel om de supermarkt te vergroten naar maximaal 1.651 m² VVO.
 
Bemmel telt ca. 12.500 inwoners en is gelegen in de provincie Gelderland. Wij hebben marktonderzoek laten uitvoeren door Knowledge in Store. Uit dit vestigingsplaatsonderzoek is gebleken dat er een goede omzet wordt behaald, die in verhouding staat tot de huidige huur. De Jumbo heeft een oppervlakte van 959 m2 WVO en is voor Jumbo-begrippen niet groot. Mocht één van de aangelegen winkels leegkomen, dan wordt aanbevolen dat de Jumbo c.q. de supermarktondernemer deze winkel direct bij de Jumbo supermarkt voegt. Hierdoor is leegstand binnen het complex tot een minimum beperkt en kan Jumbo zijn supermarktpositie alleen maar versterken.
 
Wij zijn dusdanig enthousiast over dit vastgoed, dat wij op eigen risico de koopovereenkomst zijn aangegaan en de 10% waarborgsom hebben voldaan. Parkwijck Vastgoed CV is door ons - in vergelijking met hoe andere vastgoedfondsen doorgaans in de markt worden gezet - op een meer conservatieve wijze opgezet. Naast ruime budgetten voor onderhoud en overige kosten, zal per jaar 1,0% van de ontvangen huur worden aangehouden voor mogelijke revitalisering . Ook hebben we na het vijfde jaar een financieringsrente van 5,10% opgenomen voor de resterende jaren van de looptijd van de CV. Dat is een hoger percentage dan momenteel gangbaar is in de markt, omdat wij niet zeker weten tegen welk tarief wij over vijf jaar kunnen herfinancieren. Ons prognosemodel is dus niet maximaal berekend ten gunste van een zo hoog mogelijk rendement, maar wij hebben er rekening mee gehouden dat het gedurende de looptijd van Parkwijck Vastgoed CV ook tegen kan zitten. Uiteraard is dit nog steeds geen garantie dat wij het rendement zullen behalen, echter de waarschijnlijkheid wordt hiermee wel vergroot. Wanneer achteraf blijkt dat deze reserveringen niet nodig zijn geweest, dan zullen deze worden vrijgegeven aan de CV, waardoor het rendement zal stijgen.

> DOWNLOADS PARKWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging Parkwijck  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017
 
  Invulinstructie IB 2018     Invulinstructie VPB 2018