> OVERZICHT PARKWIJCK

 
 Het fonds is geplaatst, er is geen lopende emissie.
 
                                                                                                     Minimum participatie € 25.000
 
 
Initiatiefnemer Duinweide Investeringen NV biedt u aan om samen met een kleine groep beleggers te investeren in Parkwijck Vastgoed CV. De CV bestaat uit een courante Jumbo supermarkt, een lunchroom, twee kledingzaken, een dierenspeciaalzaak, twee woningen en twee garages.
 
De supermarkt is verhuurd aan de Jumbo hoofdorganisatie en de overige units aan lokale huurders. Als vangnet voor een zekere huurinkomstenstroom voor de CV heeft de supermarktexploitant een huurgarantie afgegeven voor alle overige units. Er is potentieel om de supermarkt te vergroten naar maximaal 1.300 m2 WVO. De supermarktexploitant investeert als participant voor een aanzienlijk deel mee en verwerft het recht van eerste koop. Hiermee onstaat een grotere waarschijnlijkheid voor de Participanten van de CV dat een opvolgend koper wordt gevonden van het vastgoed.
 
Het vestigingsplaatsonderzoek heeft uitgewezen dat er prima week-omzetten worden behaald die in verhouding staan tot de huidige huur. Het potentieel tot uitbreiding van de Jumbo supermarkt zal zijn marktpositie alleen maar versterken met een hogere omzetschatting.
 
Bemmel telt ca. 12.500 inwoners en is gelegen in de provincie Gelderland. De winkellocatie is in het centrum van Bemmel en is voorzien van een ruime gratis parkeergelegenheid (circa 100 plaatsen).
 
Het direct uitkeerbare rendement is begroot op 6,8% op jaarbasis (gemiddelde over 10 jaar) waarbij elk kwartaal wordt uitbetaald. Het conservatief opgezet rendementsmodel is door De Keijzer Nipius & Co Accountants gecontroleerd. Dit houdt in dat wij meer reserveringen opnemen dan in de markt gebruikelijk is voor mogelijke onvoorziene omstandigheden, zoals een hogere herfinancieringsrente of revitaliseringskosten. Mochten de reserveringen achteraf niet nodig zijn dan komen deze vrij ten gunste van de CV en het rendement voor u als belegger.
 
Het eigen vermogen dat door participanten bijeen gebracht zal worden bedraagt € 2.200.000. Hiervan zal Duinweide minimaal voor 5% blijvend, tot en met het einde van de looptijd van de CV, participeren.
 
De C.V. wordt door haar beherend vennoot vertegenwoordigd en biedt maximaal 88 participaties in Parkwijck Vastgoed C.V., met een waarde van € 25.000,- per stuk (exclusief emissievergoeding). Minimale afname 1 participatie. De inschrijving voor het fonds is gesloten.
 
 

> DOWNLOADS PARKWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging Parkwijck  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017
 
  Invulinstructie IB 2018     Invulinstructie VPB 2018