> STRUCTURERING PARKWIJCK

 

> DOWNLOADS PARKWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging Parkwijck  
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN 2580 meetstaat  
 
 
Energielabel gebouw
 
  Kloosterplaats 1     Dorpsstraat 31 (volgnr 1)
 
  Dorpsstraat 31 (volgnr 2)     Dorpsstraat 31 (volgnr 3)
 
  Dorpsstraat 31 (volgnr 4)  
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie     Meerjarige onderhoudsbegroting 2014
 
  Milieukundig bodemonderzoek     Indicatief milieukundig bodemonderzoek
 
  MJOB 2018  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling Belastingdienst  
 
 
Kadaster
 
  Eigendomsbewijs kadaster     Kadastrale kaart
 
 
Statuten
 
  Statuten Stichting Parkwijck     Statuten Parkwijck Beheer BV
 
  Akte Parkwijck Vastgoed CV     Gewijzigde Bewaarovereenkomst
 
 
Kamer van Koophandel
 
  KvK Parkwijck Beheer BV     KvK Stichting Parkwijck
 
  KvK Parkwijck Vastgoed CV  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017
 
 
Vergaderingen
 
  Volmacht Buitengewone Vergadering 15 januari 2019     Berekening verkoop object Bemmel