> OVERZICHT SONNEWIJCK

 
Het fonds is geplaatst, er is geen lopende emissie.
 
                                                                                                    Minimum participatie € 100.000
 

Initiatiefnemer Duinweide Investeringen NV biedt u aan om samen met een kleine groep beleggers te investeren in Sonnewijck Vastgoed CV. De CV bestaat uit een Albert Heijn, Gall & Gall, Etos, Big Bazar en kapper. Alleen de Albert Heijn is al twee keer zo groot ten opzichte van alle andere supermarkten in Oss. De zichtbaarheid, vindbaarheid en bereikbaarheid van deze locatie is uitstekend.

 

Het volledige object is verhuurd aan Ahold met een nieuw 10-jarig huurcontract. De totale grootte van het object is 4.301 m2 BVO en dit betekent dat er ongekend veel indelingsmogelijkheden zijn voor een competitief aanbod van dagelijkse boodschappen.

 

Het direct uitkeerbare rendement is begroot op 7,2% op jaarbasis (gemiddelde over 10 jaar) waarbij elk kwartaal wordt uitbetaald. Het conservatief opgezet rendementsmodel is door De Keijzer Nipius & Co Accountants BV gecontroleerd. Dit houdt in dat wij meer reserveringen opnemen dan in de markt gebruikelijk is voor mogelijke onvoorziene omstandigheden, zoals een hogere herfinancieringsrente en revitaliseringskosten. Mochten de reserveringen achteraf niet nodig zijn dan komen deze vrij ten gunste van de CV en het rendement voor u als belegger.
 
Het eigen vermogen dat door participanten bijeen gebracht zal worden bedraagt € 4.800.000. Hiervan zal Duinweide minimaal voor circa 4% blijvend, tot en met het einde van de looptijd van de CV, participeren.
 
De CV wordt door haar beherend vennoot vertegenwoordigd en biedt maximaal 96 participaties in Sonnewijck Vastgoed CV, met een waarde van € 50.000,- per stuk (exclusief emissievergoeding). Minimale afname 2 participaties. De inschrijving voor het fonds is gesloten. 

 

                                       

> DOWNLOADS SONNEWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging Sonnewijck  
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2017     Invulinstructie VPB 2017
 
  Invulinstructie IB 2018     Invulinstructie VPB 2018