> KENMERKEN UNIEWIJCK

 
Gegevens vastgoedfonds
 • Een wijkwinkelcentrum te Gorredijk, met o.a. een Aldi supermarkt en Action
 • Een MCD supermarkt te Aarle-Rixtel
 • Een Emté supermarkt te Neede
 • Een Plus supermarkt met dagwinkels te Meerkerk
 • Een wijkwinkelcentrum te IJsselstein met als voornaamste huurder een Jumbo supermarkt
 • Een Plus supermarkt te Ermelo
 
Financieel overzicht
 • Objectprijs onroerende zaken EUR 22.642.849 k.k.
 • Kale huur (excl. Btw en servicekosten) van de objecten EUR 1.654.475 per jaar
 • Kapitalisatiefactor k.k. 13,7
 • Fondsomvang EUR 23.539.800
 • Bijeengebracht kapitaal EUR 10.192.800
 • 101.928 Participaties van EUR 100, exclusief Emissievergoeding (minimale afname 1.000)
 • Externe financiering EUR 13.347.000
 • Rekenrente financiering 3,15% (jaar 1-5) en 5,1% (jaar 6-10)
 
Rendementen
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 8,0%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld totaal rendement 10,0%
 • Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 10,7%
 
Kenmerken 
De portefeuille van het fonds betreft een landelijk gespreide supermarktportefeuille met verschillende supermarktformules. De looptijd van de meeste huurcontracten is nog relatief lang. De vestigingslocaties nemen een voorname rol in binnen het betreffende verzorgingsgebied. Door de omvang van het fonds is er sprake van spreiding van risico’s.
 
Planning
 • Inschrijving start na registratie van het fonds bij de AFM en op de datum van het uitkomen van het prospectus. Inschrijving sluit zodra alle participaties zijn toegewezen of de beheerder dat bepaalt
 • Geplande emissiedatum van het fonds is 1 mei 2018

> DOWNLOADS UNIEWIJCK

 
Algemeen
 
  Prospectus Uniewijck Vastgoed CV     EID Uniewijck Vastgoed CV
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN-meting Meerkerk     NEN 2580 Ermelo
 
  NEN 2580 Neede     NEN 2580 IJsselstein
 
  Bestemmingsplan Meerkerk     Bestemmingsplan Ermelo
 
  Bestemmingsplan Neede     Bestemmingsplan IJsselstein
 
 
Energielabel gebouw
 
  IJsselstein (de Biezen)     IJsselstein (Kruideniersweg)
 
  Gorredijk Aldi     Gorredijk Action
 
  Gorredijk Bloemist     Gorredijk Slagerij
 
  Gorredijk Kapper     Gorredijk Groentewinkel
 
  Ermelo     Neede
 
  Meerkerk     Aarle-Rixtel Kerkstraat 7
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie IJsselstein     Bodemonderzoek IJsselstein
 
  Asbestinventarisatie IJsselstein     Bouwkundige inspectie Gorredijk
 
  Historisch bodemonderzoek Gorredijk     Bouwkundigeinspectie Aarle-Rixtel
 
  Historisch bodemonderzoek Aarle-Rixtel     Verkennend bodemonderzoek Aarle-Rixtel
 
  Nader bodemonderzoek Aarle-Rixtel     Bouwkundige inspectie Ermelo
 
  Verkennend bodemonderzoek Ermelo     Asbestonderzoek Ermelo
 
  Bouwkundige inspectie Neede     Verkennend bodemonderzoek Neede
 
  Asbestonderzoek Neede     Bouwkundige inspectie Meerkerk
 
  Verkennend bodemonderzoek Meerkerk  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling transparantie fonds     Ruling overdrachtsbelasting
 
 
Kadaster
 
  Hooghwijck (Mutatie nog niet verwerkt in Kadaster)     Groenewijck (Mutatie nog niet verwerkt in Kadaster)
 
 
Statuten
 
  Statuten Uniewijck I     Statuten Uniewijck II
 
  Statuten beherend vennoot     Fondsvoorwaarden (wijziging Groenewijck)
 
  Fondsvoorwaarden (wijziging Hooghwijck)     Overeenkomst tot samenvoeging
 
 
Kamer van Koophandel
 
  Uittreksel Uniewijck Vastgoed     Uittreksel Uniewijck I
 
  Uittreksel Uniewijck II     Uittreksel Uniewijck Beheer