> OMSCHRIJVING UNIEWIJCK

 
Historie fonds
 
Het fonds is een samenvoeging van de portefeuilles van twee bestaande CV's: Groenewijck Vastgoed CV en Hooghwijck Vastgoed CV. In verband met de samenvoeging is de overeenkomst waaronder Groenewijck Vastgoed CV op 4 oktober 2011 is aangegaan inmiddels gewijzigd, zie bijlage A bij het prospectus van dit fonds. Hierbij is onder meer de naam van Groenewijck Vastgoed CV gewijzigd in Uniewijck Vastgoed CV.
 
Ter voorbereiding van de samenvoeging heeft de beheerder de Objecten gewaardeerd en is iedere participatie in:
  1. Groenewijck Vastgoed CV gesplitst in 542 participaties met elk een nominale waarde van EUR 100; en
  2. Hooghwijck Vastgoed CV gesplitst in 580 participaties met elk een nominale waarde van EUR 100.
 
Vervolgens hebben de participanten in Groenewijck Vastgoed CV en Hooghwijck Vastgoed CV over en weer participaties geruild, zodat zij met hun investering gelijk in beide fondsen hebben deelgenomen. Hiermee is bewerkstelligd dat de participanten uit beide fondsen vlak voor de samenvoeging hetzelfde onverdeelde aandeel hielden in de objecten en was er in het kader van de samenvoeging géén overdrachtsbelasting verschuldigd. Direct na voormelde ruil is door de vergadering van vennoten van Hooghwijck Vastgoed CV besloten tot ontbinding van het fonds en is haar portefeuille (object IJsselstein) economisch overgedragen aan Groenewijck Vastgoed CV. In het kader van de vereffening van het vermogen van Hooghwijck Vastgoed CV, hebben alle participanten een liquidatie-uitkering in natura ontvangen, te weten een zodanig aantal participaties in Groenewijck Vastgoed CV gelijk aan het aantal participaties dat zij in Hooghwijck hadden na voormelde ruil.

> DOWNLOADS UNIEWIJCK

 
 
 
Invulinstructies
 
  Invulinstructie IB 2018 Groenewijck     Invulinstructie IB 2018 Hooghwijck
 
  Invulinstructie VPB 2018 Uniewijck