> OMSCHRIJVING UNIEWIJCK

 
Historie fonds
 
Het fonds is een samenvoeging van de portefeuilles van twee bestaande CV's: Groenewijck Vastgoed CV en Hooghwijck Vastgoed CV. In verband met de samenvoeging is de overeenkomst waaronder Groenewijck Vastgoed CV op 4 oktober 2011 is aangegaan inmiddels gewijzigd, zie bijlage A bij het prospectus van dit fonds. Hierbij is onder meer de naam van Groenewijck Vastgoed CV gewijzigd in Uniewijck Vastgoed CV.
 
Ter voorbereiding van de samenvoeging heeft de beheerder de Objecten gewaardeerd en is iedere participatie in:
  1. Groenewijck Vastgoed CV gesplitst in 542 participaties met elk een nominale waarde van EUR 100; en
  2. Hooghwijck Vastgoed CV gesplitst in 580 participaties met elk een nominale waarde van EUR 100.
 
Vervolgens hebben de participanten in Groenewijck Vastgoed CV en Hooghwijck Vastgoed CV over en weer participaties geruild, zodat zij met hun investering gelijk in beide fondsen hebben deelgenomen. Hiermee is bewerkstelligd dat de participanten uit beide fondsen vlak voor de samenvoeging hetzelfde onverdeelde aandeel hielden in de objecten en was er in het kader van de samenvoeging géén overdrachtsbelasting verschuldigd. Direct na voormelde ruil is door de vergadering van vennoten van Hooghwijck Vastgoed CV besloten tot ontbinding van het fonds en is haar portefeuille (object IJsselstein) economisch overgedragen aan Groenewijck Vastgoed CV. In het kader van de vereffening van het vermogen van Hooghwijck Vastgoed CV, hebben alle participanten een liquidatie-uitkering in natura ontvangen, te weten een zodanig aantal participaties in Groenewijck Vastgoed CV gelijk aan het aantal participaties dat zij in Hooghwijck hadden na voormelde ruil.

> DOWNLOADS UNIEWIJCK

 
Algemeen
 
  Prospectus Uniewijck Vastgoed CV     EID Uniewijck Vastgoed CV
 
 
Bouwtekeningen
 
  NEN-meting Meerkerk     NEN 2580 Ermelo
 
  NEN 2580 Neede     NEN 2580 IJsselstein
 
  Bestemmingsplan Meerkerk     Bestemmingsplan Ermelo
 
  Bestemmingsplan Neede     Bestemmingsplan IJsselstein
 
 
Energielabel gebouw
 
  IJsselstein (de Biezen)     IJsselstein (Kruideniersweg)
 
  Gorredijk Aldi     Gorredijk Action
 
  Gorredijk Bloemist     Gorredijk Slagerij
 
  Gorredijk Kapper     Gorredijk Groentewinkel
 
  Ermelo     Neede
 
  Meerkerk     Aarle-Rixtel Kerkstraat 7
 
 
Object gerelateerd onderzoek
 
  Bouwkundige inspectie IJsselstein     Bodemonderzoek IJsselstein
 
  Asbestinventarisatie IJsselstein     Bouwkundige inspectie Gorredijk
 
  Historisch bodemonderzoek Gorredijk     Bouwkundigeinspectie Aarle-Rixtel
 
  Historisch bodemonderzoek Aarle-Rixtel     Verkennend bodemonderzoek Aarle-Rixtel
 
  Nader bodemonderzoek Aarle-Rixtel     Bouwkundige inspectie Ermelo
 
  Verkennend bodemonderzoek Ermelo     Asbestonderzoek Ermelo
 
  Bouwkundige inspectie Neede     Verkennend bodemonderzoek Neede
 
  Asbestonderzoek Neede     Bouwkundige inspectie Meerkerk
 
  Verkennend bodemonderzoek Meerkerk  
 
 
Accountant & Belastingadviseur
 
  Ruling transparantie fonds     Ruling overdrachtsbelasting
 
 
Kadaster
 
  Hooghwijck (Mutatie nog niet verwerkt in Kadaster)     Groenewijck (Mutatie nog niet verwerkt in Kadaster)
 
 
Statuten
 
  Statuten Uniewijck I     Statuten Uniewijck II
 
  Statuten beherend vennoot     Fondsvoorwaarden (wijziging Groenewijck)
 
  Fondsvoorwaarden (wijziging Hooghwijck)     Overeenkomst tot samenvoeging
 
 
Kamer van Koophandel
 
  Uittreksel Uniewijck Vastgoed     Uittreksel Uniewijck I
 
  Uittreksel Uniewijck II     Uittreksel Uniewijck Beheer