“Beleggen begint met vertrouwen.”

Duinweide Investeringen NV is initiator en beheerder van vastgoedbeleggingsfondsen en biedt haar participanten solide beleggingen in supermarkt- en woningfondsen met een aantrekkelijk rendement. Betrouwbaar en transparant.

Beleggen met een solide rendement

Duinweide Investeringen NV belegt in supermarkten, winkelcentra met dominerende supermarkt(en) en in nieuwe of jonge woningen in het lage- en middenhuursegment.

Dit vastgoed heeft een gezonde verhouding tussen rendement en risico en levert u per jaar een aantrekkelijk en solide uitkeringsrendement op. Daarnaast heeft vastgoed in het verleden aangetoond een uitstekende hedge te zijn tegen inflatie.

Wilt u meer informatie over onze fondsen? Bekijk dan onze Fondsen pagina of neem gerust contact met ons op.

Beleggen is nooit zonder risico’s, raadpleeg voor meer informatie onze pagina: Risico’s.


Onze Fondsen Contact

Resultaten groeifondsen 2014 - 2024

Waarom Duinweide?

Kopen zonder financieel voorbehoud

Duinweide Investeringen is liquide en kan daardoor adequaat reageren indien er aantrekkelijke investeringsproposities zich voordoen. Grote en institutionele partijen wensen bij een deal een goede en betrouwbare partner. Door ons brede netwerk en professionele aanpak komen wij aan de onderhandelingstafel, daar waar anderen niet komen. Soms leidt dit zelfs tot een gunstigere deal. U als participant plukt de vruchten van onze acquisitiestrategie.

Wij lopen het risico bij aankoop

Duinweide Investeringen draagt het risico van de acquisitie tijdens de aankoopperiode. Dat wil zeggen wij geloven in de kracht van de aankoop, de belegging, daarom kopen wij op eigen risico. Hierna volgt het structureren van het vastgoed in een fonds en de registratie hiervan bij de AFM. Indien alles gereed is, plaatsen we bij (mede-)participanten.

Wij beleggen mee

Om de verhandelbaarheid van onze groeifondsen te vergroten stelt Duinweide een terugkoopfaciliteit beschikbaar onder voorwaarden. Hiermee kan uw belegging snel liquide worden gemaakt tegen de maandelijks vastgestelde handelskoers. Hiermee onderscheidt Duinweide Investeringen zich in de beleggingsmarkt.

Wie zijn wij?

Duinweide Investeringen is initiator en beheerder van vastgoedbeleggingsfondsen en belegt in kwalitatief hoogwaardige objecten, geselecteerd met een scherp oog voor vastgoed, locatie en verhuurbaarheid.

Duinweide biedt haar participanten solide beleggingen in supermarkt- en woningfondsen met een aantrekkelijk rendement. Betrouwbaar en transparant. Bij acquisities nemen wij het kapitaalrisico en financieren eventueel voor. Daarnaast stellen wij een terugkoopfaciliteit onder voorwaarden beschikbaar tot 1 miljoen Euro per groeifonds om de verhandelbaarheid te bevorderen.

Wij beschikken over een AFM vergunning om op te treden als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Huidige emissies

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.