Beheer

Technisch, financieel en commercieel beheer van vastgoed

Een maximaal rendement en waarde behoud in vastgoedbeleggingen staat of valt met het beheer: de uitvoering van alle operationele taken op technisch, financieel en commercieel gebied. Duinweide kiest er nadrukkelijk voor om het beheer niet uit te besteden, maar intern te houden. Niet die van een externe partij, maar wijzelf. Direct contact met huurders is de basis voor een hogere tevredenheid. We kunnen immers direct reageren als wij iets signaleren. De uitstraling van ons vastgoed vinden wij belangrijk. Ook kunnen we de mix van huurders beter monitoren. Het resultaat: een hogere waarde van het vastgoed op de langere termijn.

Technisch beheer

Duinweide is verantwoordelijk voor het vastgoed management en alle facilitaire diensten: niet alleen het onderhoud, maar ook het afhandelen van meldingen van huurders, onderhoudscontracten en schoonmaak. In onze facilitaire aanpak werken we aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van ons vastgoed.

Financieel beheer

Via een geautomatiseerd vastgoedbeheersysteem is er continu grip op de facturering, de automatische incasso, de indexering van huurprijzen en de afrekening van servicekosten. Bij betalingsachterstanden van huurders reageren we alert. Ook volgen we de controle en betaling van exploitatiefacturen op de voet. Per kwartaal is er een kwartaaluitkering door het fonds.

Commercieel beheer

Onze eigen vastgoedmanager is verantwoordelijk voor het commercieel beheer. Eerste doelstelling: verlenging van een huurcontract of het in stand houden of verhogen van de huurprijs. Dit in harmonie met een tevreden huurder, onze klant. Daarnaast snel en krachtig inspelen op de marktveranderingen mochten die zich voordoen.

Beauvastgoed Beheer & Onderhoud B.V.

Beauvastgoed Beheer & Onderhoud B.V. voert zowel het technisch als het financieel administratief beheer uit voor onze objecten. Bent u huurder en heeft u vragen, wilt u een administratieve wijziging of storing doorgeven of een reparatieverzoek doen, dan verwijzen wij u voor meer informatie naar de website van Beauvastgoed Beheer & Onderhoud B.V.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.