Structurering

Wel het rendement, niet het omkijken naar uw beleggingen

Als belegger bij Duinweide wordt u mede-eigenaar van één of meer vastgoedobjecten. Die objecten worden aangekocht via het fonds. Dit kan zijn een commanditaire vennootschap (CV), een besloten vennootschap (BV) of een fonds voor gemene rekening (FGR). Dit is afhankelijk van de fiscaal meest gunstige structurering. U legt zich vast voor een langere periode van 5 tot 10 jaar: een overzichtelijke beleggingshorizon, afhankelijk van de omstandigheden op de vastgoedmarkt. Uitzondering hierop zijn de fondsen Duinweide Supermarkten en Duinweide Woningen. U kunt bij deze twee fondsen uitstappen, onder de geldende voorwaarden, wanneer u dit wenst. Duinweide Supermarkten en Duinweide Woningen zijn zogenaamde groeifondsen met een oneindig karakter en waarbij de verhandelbaarheid eenmaal per maand plaatsvindt.

Aan het einde van de beleggingsperiode verkopen we de beleggingen. Daarbij kijken we uiteraard naar de marktomstandigheden en naar de wensen van de participanten: wilt u langer participeren, dan kan dat.

Geen omkijken naar uw belegging

Het voordeel van deze fondsvormen is groot. Zonder dat u zich actief hoeft bezig te houden met aankoop of beheer, behaalt u wel een aantrekkelijk rendement. Een fonds, uitgezonderd onze 2 groeifondsen, kent een gelimiteerd aantal beleggers. U heeft daardoor het idee dat het toch uw ‘eigen’ vastgoed is waarin u belegt, zonder dat u het gehele object in uw bezit heeft.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.