Risico's

Wat zijn de risico’s bij het beleggen in vastgoed?

Beleggen in vastgoed heeft veel voordelen. Maar geen enkele belegging is zonder risico’s. Waar heeft u mee te maken bij vastgoedbeleggingen? Is de waardeontwikkeling van een vastgoedobject te voorspellen? En wat als de huurinkomsten afwijken van de prognose? Duinweide vindt transparantie heel belangrijk. Maar ook als het gaat om de eventuele risico’s.

Wij zijn helder over mogelijke risico’s:

Ondanks ons vakmanschap en het feit dat wij ons laten adviseren door externe professionals sluiten wij niet uit dat gedurende de looptijd van uw deelname:

 • Huurders financiële problemen kunnen krijgen waardoor de huur onbetaald blijft en een woning of winkel mogelijk leeg kan komen
 • De supermarktfondsen zijn gericht op een aantrekkelijke nichemarkt, maar kent daardoor ook eenzijdigheid; niet alleen qua soort belegging, ook geografisch
 • De woningfondsen kunnen te kampen krijgen met een tegenvallende waardeontwikkeling in de woningmarkt
 • Regelgeving ten aanzien van woningverhuur kan wijzigen
 • Het vastgoed kan onverwachte gebreken krijgen
 • Er kan sprake zijn van bodemverontreiniging of verborgen asbest
 • Er kunnen claims op panden worden gelegd
 • Vastgoed is niet liquide
 • Participaties zijn beperkt verhandelbaar
 • De rente op de kapitaalmarkt kan stijgen
 • Belastinghervormingen van de overheid kunnen gevolgen hebben voor vastgoedbeleggingen

U bent kritisch, wij zijn kritisch

Bij elke belegging informeren wij u van tevoren zo goed mogelijk door middel van het door ons aangeleverde prospectus. Wij vragen u dan ook deze altijd kritisch te lezen. Neemt u bij vragen over een bepaald fonds, vooral ook contact met ons op.

U bent kritisch, maar dat zijn wij natuurlijk ook. Duinweide bekijkt vooraf alle mogelijke risico’s. Bijvoorbeeld als het gaat om rendementen. Zijn deze realistisch? Is de meerjaren-onderhoudsbegroting voldoende ruim opgezet? Is de rente langjarig ingedekt? Zijn de rendementen versus kostenstructuur in evenwicht? Bij al onze fondsen is op onze website een tabblad ‘Risico’s’ opgenomen over de fonds specifieke risico’s.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.