Downloads

Hier is informatie te vinden over Duinweide Investeringen, de procedures die wij toepassen en een verzameling van openbare downloads van al onze individuele fondsen.

Westland Vastgoed CV

Westland Vastgoed CV belegt in een Jumbo supermarkt van circa 1.411 m2 (BVO) en circa 40 parkeerplaatsen op eigen terrein, gelegen aan De Raaphorst te Kwintsheul. De supermarkt is per datum van juridische overdracht voor 15 jaar, tot 30 januari 2035, verhuurd aan Koornneef Supermarkt Kwintsheul B.V. Deelname in dit Fonds was mogelijk vanaf EUR 275.000. Per 1 april 2020 zijn alle 56 participaties van EUR 25.000 uitgegeven aan participanten.

Oostwijck Vastgoed

Oostwijck Vastgoed belegt in een 2017 gerealiseerde Jumbo supermarkt met naastgelegen Kruidvat en 50 bovengelegen woningen (zelfstandige studio appartementen).
Het fonds beoogt een gemiddeld direct rendement over een periode van 10 jaar van 5,9%. Deelname is mogelijk vanaf EUR 250.000.
Deze emissie is gesloten. Per 2 september 2019 zijn alle 6.750 aandelen uit deze emissie uitgegeven.

Haaghoeve Woningen

Haaghoeve Woningen, opgericht in november 2015, is het eerste fonds van Duinweide Investeringen dat belegt in woningen. Het gemiddeld direct rendement was geschat op 5,0% maar inmiddels wordt een hoger rendement (circa 6,0%) gerealiseerd. Dit succes hebben wij voortgezet door het groeifonds Duinweide Woningen op te richten.

Dit woningfonds bevat 44 verhuurde woningen in twee steden.

Deelname in dit fonds is vanaf € 250.000. Duinweide investeert ook mee voor € 250.000.

Leidsewijck Vastgoed

Dit fonds dat is opgericht in 2017, belegt in een grote Albert Heijn supermarkt aan het Plein van Leiden. Het directe rendement van het fonds is begroot op 7,6% (op jaarbasis over een gemiddelde van 10 jaar).

Er zijn 28 participanten die deelnemen in dit fonds. Duinweide participeert mee voor € 150.000.

Uniewijck Vastgoed CV

Uniewijck Vastgoed CV is een fonds met inmiddels 4 (voorheen 6) supermarktlocaties met de formules Jumbo, Plus, MCD en Aldi.

Het fonds is een samenvoeging van de portefeuilles van twee bestaande CV’s beheerd door Duinweide Investeringen: Groenewijck Vastgoed CV en Hooghwijck Vastgoed CV. Deze twee fondsen zijn afgewikkeld.

Het fonds biedt een mooie spreiding van supermarktlocaties en formules in Nederland. Van de huurinkomsten is 71% afkomstig van supermarkten.

Duinweide Woningen

Algemene informatie Duinweide Woningen

Status fonds: momenteel geen beschikbaarheid.

Duinweide Woningen is net als Duinweide Supermarkten een groeifonds. Het belegt uitsluitend in Nederland gelegen nieuwe of jonge woningen in het middenhuursegment. Telkens, als de kans zich voordoet en de omstandigheden gunstig zijn, breiden wij het fonds uit. Het gemiddeld directe rendement is begroot op circa 5,0%.

Het minimale deelnamebedrag bij een eerste deelname betreft 10.000 Euro (circa 2 certificaten) en bij vervolg deelnames geldt dit minimum niet. Op deze manier is het voor onze bestaande participanten in dit fonds ook mogelijk om, bij beschikbaarheid van certificaten, met kleinere bedragen deel te nemen en daarmee hun huidige beleggingsportefeuille in dit fonds uit te breiden.

Participanten kunnen onder voorwaarden (*) elke eerste van de maand uitstappen tegen de dan geldende handelskoers, omdat Duinweide Deelnemingen tot maximaal één miljoen Euro (cumulatief) aan certificaten terugkoopt.

NB het Direct rendement, Totaal rendement en IRR, als opgenomen in bovenstaande tabel, betreffen beoogde rendementen en zijn gebaseerd op de veronderstellingen uit het meest recente prospectus.

(*) bij aanbieding aan Duinweide Deelnemingen geldt een overnamevergoeding van 4% gedurende de eerste 3 jaar van bezit (daarna 1,50%). Indien een participant zélf een koper vindt is geen overnamevergoeding verschuldigd. Overdracht onder voorbehoud goedkeuring beheerder.

Duinweide Supermarkten

Algemene informatie Duinweide Supermarkten

Status fonds: (tijdelijk) geen emissie / momenteel geen beschikbaarheid.

Sinds de oprichting van dit fonds in 2014, worden er telkens nieuwe supermarkten toegevoegd zodra hiertoe de mogelijkheid bestaat bij Duinweide Investeringen. Beleggers die bij de huidige handelskoers deelnemen, ontvangen circa 7% direct rendement in de vorm van een dividend.

Het minimale deelnamebedrag bij een eerste deelname betreft EUR 10.000 (circa 2 certificaten) en bij vervolg deelnames betreft dit EUR 1.000.
Op deze manier is het voor onze bestaande participanten in dit fonds ook mogelijk om, bij beschikbaarheid van certificaten, met kleinere bedragen deel te nemen en daarmee hun beleggingsportefeuille in dit fonds uit te breiden.

Participanten kunnen onder voorwaarden (**) elke eerste van de maand uitstappen tegen de dan geldende handelskoers, omdat Duinweide Deelnemingen tot maximaal één miljoen Euro (cumulatief) aan certificaten terugkoopt.

NB het Direct rendement, Totaal rendement en IRR, als opgenomen in bovenstaande tabel, betreffen beoogde rendementen en zijn gebaseerd op de veronderstellingen uit het meest recente prospectus.

(**) bij aanbieding aan Duinweide Deelnemingen geldt een overnamevergoeding van 4% gedurende de eerste 3 jaar van bezit (daarna 1,50%). Indien een participant zélf een koper vindt is geen overnamevergoeding verschuldigd. Overdracht onder voorbehoud goedkeuring beheerder.

Elswijck Vastgoed

Dit fonds, opgericht in 2015, belegt in een vastgoed vennootschap waarin is opgenomen een Plus supermarkt te Schijndel. Het rendement van de belegging volgt uit een obligatie (couponrente) en een dividend uitkering. Het fonds ligt goed op koers en het directe rendement ligt conform begroting (begroot is 7,0% op jaarbasis over een gemiddelde van 10 jaar).

Duinweide participeert mee voor circa 6%.

Sonnewijck Vastgoed CV

Dit fonds, opgericht in het voorjaar van 2014, belegt in een zeer grote Albert Heijn supermarkt te Oss. Het directe rendement van het fonds is nagenoeg gelijk met de begroting (begroot is 7,2% op jaarbasis over een gemiddelde van 10 jaar).

Er zijn ongeveer 35 participanten die deelnemen in dit fonds. Duinweide participeert mee voor € 200.000.

Parkwijck Vastgoed CV

Dit fonds is opgericht eind 2013, belegt in een supermarkt met 4 commerciële units en twee bovengelegen woningen te Bemmel. De exploitant van de supermarkt investeerde mede in dit fonds met als doel het uiteindelijk te verwerven. Duinweide was medeparticipant voor 5%. Het behaalde totaal rendement bedraagt 7,6% gemiddeld per jaar.

Borghwijck Vastgoed CV

Dit fonds, opgericht in 2013, belegt in een supermarkt te Spijkenisse met o.a. een Dirk van den Broek. Het directe rendement ligt hoger dan aanvankelijk begroot (begroot is 7,2% op jaarbasis over een gemiddelde van 10 jaar).

Duinweide participeert mee voor 7%.

Boschwijck Vastgoed CV

Boschwijck Vastgoed CV, opgericht in 2012, belegt in een solitaire supermarkt te Zevenaar op een groot perceel met eigen parkeren aan de Kampsingel. Duinweide participeert mee voor 5%.

Bij aankoop was het een C1000 formule die werd geëxploiteerd, inmiddels is dit omgezet naar een Jumbo Supermarkt.

Groenewijck Vastgoed CV

Groenewijck Vastgoed CV, opgericht december 2011, belegt in een winkelportefeuille met een winkelcomplex te Gorredijk, en supermarkten in Aarle-Rixtel, Ermelo, Neede en Meerkerk en is afgewikkeld januari 2018. Duinweide was medeparticipant voor 12%.

Het behaalde totaal rendement bedraagt 8,5% gemiddeld per jaar en op basis van de IRR-methode 7,4% (rekening houdende met de tijdsfactor van de investering en het moment van alle uitbetalingen).

Rietwijck Vastgoed

Dit fonds, opgericht eind 2015, belegt in 5 vastgoed vennootschappen met elke vennootschap één supermarkt in Nederland. Het uitkeringsniveau ligt op 7,5%. Het rendement van de belegging volgt uit een obligatie (couponrente) en een dividenduitkering. Het fonds presteert conform begroting en het directe rendement is conform begroting (begroot is 7,5% op jaarbasis over een gemiddelde van 10 jaar).

Duinweide participeert mee voor € 450.000.

Hooghwijck Vastgoed CV

Hooghwijck Vastgoed CV, opgericht september 2012, belegde in een winkelcentrum Achterveld te IJsselstein en is afgewikkeld in januari 2018. Duinweide was medeparticipant voor 9%.

Het behaalde totaal rendement bedraagt 10,9% gemiddeld per jaar en op basis van de IRR-methode 9,2% (rekening houdende met de tijdsfactor van de investering en het moment van alle uitbetalingen).

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2021 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.