Beleggen in woningen

Woningbeleggers moeten kritischer zijn!

Particuliere beleggers in niet-beursgenoteerd woningvastgoed doen er goed aan zich te verdiepen in het beleggingsvoorstel voordat zij instappen. Het beleggen in onroerend goed kan namelijk veel risicovoller zijn dan gedacht. De belegger moet ten minste zicht krijgen op zaken als de aard van de aanbieding en het vastgoed, de relevante ervaring van de bestuurders en de prestaties van het woningfonds van lopende fondsen. Niet in de laatste plaats zou een belegger moeten nagaan of de aanbieder en/of de woningbelegging onder toezicht staan van de AFM. Geen garantie dat de beheerder van het beleggingsfonds hierdoor goed is, maar men staat tenminste onder doorlopend toezicht voor het beheren van woningfondsen.

Criteria beleggen in woningen

Verder kunnen een aantal criteria van belang zijn waarop u kunt selecteren. Bijvoorbeeld, belegt de beheerder van het woningfonds zelf ook mee, bij voorkeur gegarandeerd tot het einde van de looptijd? Neemt de beheerder ook enig risico tijdens de aankoop van het vastgoed of is men afhankelijk van het succes van de plaatsing waarna pas tot aankoop kan worden overgaan? Kortom, hoe sterk gelooft de beheerder c.q. initiatiefnemer zelf in de propositie? Wordt de bewaarder vertegenwoordigd door een bekend Nederlands trustkantoor? Wordt er gezegd dat men zeer transparant is, maar wordt er uiteindelijk weinig informatie gepubliceerd? Het is toch een kleine moeite om een eigendomsbewijs uit het kadaster, jaarverslagen, taxaties, statuten, fondsvoorwaarden of de kwartaalresultaten publiekelijk online beschikbaar te stellen?

 

beleggen in woningen

Investeren in woningen

Duinweide Investeringen NV staat onder toezicht van de AFM. Beleggen in woningen dicht bij huis, zowel in grote steden als in kleine steden, een duidelijk prospectus met heldere weergave van kosten en Duinweide belegt in al hun woningen mee of stelt per fonds een handelsfaciliteit van 1 miljoen beschikbaar om de verhandelbaarheid te bevorderen. Ook is Duinweide specialist in beleggen in supermarkten. Jeroen Nathalia van Duinweide zegt: “Het aankopen als initiatiefnemer op eigen risico getuigd niet alleen van lef, maar juist ook van vertrouwen. Wij kopen aan zonder dat wij weten of wij het gefinancieerd krijgen of particuliere beleggers zullen vinden die mee participeren in het vastgoed. Naar onze mening kunnen wij niet meer blijk van vertrouwen uitstralen dan dit”. Er wordt altijd een gezonde verhouding opgezocht tussen risico en rendement bij de beleggingen van Duinweide. Daarnaast is alle relevante informatie terug te vinden op de website en dat is bij andere aanbieders niet altijd het geval. Met een rendement van circa 7% op supermarktbeleggingen en 5% op woningbeleggingen kan hiermee een prima fundament worden gelegd voor een gevarieerde beleggingsportefeuille.

Duinweide biedt vastgoedfondsen aan voor particuliere beleggers. Ons beleggingsbeleid is gericht op supermarkten en verhuurde woningen. De resultaten van alle fondsen zijn sinds de aanvang volgens prognose of beter.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.