Nieuws

Bericht van het Bestuur: FBI-Status Vastgoedfondsen

| Algemeen Nieuws | Duinweide

Datum: 24 oktober 2022

Intern bericht van het Bestuur: FBI-Status Vastgoedfondsen

Geachte lezer,

Naar aanleiding van het voornemen van het kabinet om de FBI-status voor vastgoedfondsen te laten vervallen, kunnen wij als bestuur van Duinweide Investeringen u als volgt berichten:

Allereerst, wat houdt een FBI-status in?

Kort gezegd geeft een FBI-status een BV het recht om onder bepaalde voorwaarden een vpb-tarief van 0% te hanteren, er wordt dus in de praktijk geen vennootschapsbelasting betaald. Deze belasting wordt verschoven naar de deelnemers van de FBI. Belastingdienst: Fiscale Beleggingsinstellingen

Het kabinet is van mening dat met name niet beoogde instellingen van deze faciliteit gebruik zouden maken, waardoor er volgens het kabinet nergens belasting wordt betaald. Derhalve is het kabinet voornemens de FBI-status af te schaffen.

Wie maken er gebruik van vennootschappen met de FBI-status?

In het geval van Duinweide Investeringen wordt er bijvoorbeeld ook bij Duinweide Supermarkten en Duinweide Woningen gebruik gemaakt van een BV met de FBI-status. Daarnaast maken vele andere vastgoedfondsaanbieders, waaronder beursgenoteerde vastgoedondernemingen zoals Vastned en Wereldhave, alsmede institutionele beleggers zoals pensioenfondsen van deze fiscale faciliteit gebruik. Kortom vrijwel iedereen die professioneel in vastgoed belegt.

Hoe zeker is het dat deze afschaffing per 1-1-2024 wordt geeffectueerd?

Van alle kanten klinken protesten tegen de mogelijke afschaffing van de FBI-status en tegen de onduidelijke manier waarop dit voornemen is gepresenteerd. Er lijkt echter vanuit het Ministerie van Financiën weinig tot geen ruimte meer deze maatregel alsnog in te trekken. De oplossing die het Ministerie van Financiën mogelijk zal bieden ligt in wat dan heet flankerend beleid voor de overdrachtsbelasting, waardoor een herstructurering van het fonds mogelijk wordt. Hiermee zou het mogelijk moeten worden de negatieve gevolgen voor in elk geval Nederlandse beleggers te mitigeren.

Stel dat het voornemen om de FBI status af te schaffen werkelijkheid wordt, wat voor gevolgen zal dat dan hebben voor FBI-fondsen?

Vanzelfsprekend heeft het bestuur van Duinweide Investeringen direct na het bekend worden van deze plannen contact opgenomen met haar fiscale adviseur, KPMG Meijburg. Samen met hen, en alle andere getroffen (beursgenoteerde) vastgoedfonds aanbieders en hun fiscale adviseurs gaan we er de komende tijd alles aan doen om de negatieve gevolgen voor vastgoedfondsen, waaronder Duinweide Supermarkten en Duinweide Woningen, te mitigeren.

In het supplement van het prospectus van Duinweide Supermarkten, waar momenteel aan wordt gewerkt, zal het volgende artikel worden opgenomen;

“Het kabinet heeft aangekondigd om per 1 januari 2024 maatregelen te treffen als gevolg waarvan een FBI niet meer direct in vastgoed mag beleggen. De voorgenomen maatregel heeft tot gevolg dat de winst van een vastgoed-FBI wordt belast tegen het normale vennootschapsbelastingtarief vanaf 1 januari 2024. Op dit moment onderzoekt het kabinet of er flankerend beleid voor de overdrachtsbelasting passend en nodig is indien een vastgoed-FBI wilt herstructureren als gevolg van deze maatregel”.

Samenvattend: Duinweide Investeringen houdt de ontwikkelingen omtrent de FBI-status scherp in de gaten met als doel de rendementsprognoses te kunnen realiseren. Momenteel is het onze verwachting en die van onze adviseurs dat wanneer de voorgenomen afschaffing doorgaat er de mogelijkheid zal zijn om een passende nieuwe structuur te organiseren voor de fondsen, in goed overleg met de Belastingdienst, die de mogelijke negatieve gevolgen mitigeert.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen hebt, vernemen wij dit graag. U kunt contact opnemen middels email via info@duinweide.nl of telefonisch via 088 - 222 0 222.

Hopende u met deze informatie van dienst te zijn geweest,

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur

Duinweide Investeringen N.V.


De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.