Nieuws

Nieuwsbericht: Kabinet stelt invoering maatregel fiscale beleggingsinstelling (FBI) uit naar 1 januari 2025.

| Algemeen Nieuws | Duinweide

Op 24 oktober jl. hebben wij u geïnformeerd over de het voornemen van het kabinet om de FBI-status voor vastgoedfondsen te laten vervallen. Recent, 9 december jl., heeft het kabinet een nieuwsbericht over dit voornemen geplaatst.

Kern van deze kabinetsreactie is:

Het kabinet heeft besloten dat de op Prinsjesdag dit jaar aangekondigde maatregel dat een zogeheten fiscale beleggingsinstelling (fbi) niet meer direct in Nederlands en buitenlands vastgoed mag beleggen met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2025. Dit is bekend gemaakt in de kabinetsreactie op een evaluatierapport van SEO over de fiscale beleggingsinstelling (fbi) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi).

Met de uitgestelde inwerkingtreding van de vastgoedmaatregel naar 1 januari 2025 wil het kabinet de praktijk voldoende tijd en handelingsperspectief bieden om te anticiperen op de gevolgen van deze maatregel. Daarnaast hangt de uitgestelde inwerkingtreding van de vastgoedmaatregel samen met het besluit van het kabinet om te voorzien in een flankerende maatregel voor de overdrachtsbelasting die met ingang van 1 januari 2024 geldt. Het gaat hierbij  om een voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting gedurende het jaar 2024 voor herstructureringen die direct samenhangen met de vastgoedmaatregel.

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen hebt, vernemen wij dit graag. U kunt contact opnemen middels email via info@duinweide.nl of telefonisch via 088 - 222 0 222.

Hopende u met deze informatie van dienst te zijn geweest,

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur


De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.