> RISICO'S

 

Wat zijn de risico’s bij het beleggen in vastgoed?

 
Beleggen in vastgoed heeft veel voordelen. Maar geen enkele belegging is zonder risico’s. Waar heeft u mee te maken bij vastgoedbeleggingen? Is de waardeontwikkeling van een winkelruimte te voorspellen? En wat als de huurinkomsten afwijken van de prognose? Duinweide vindt transparantie belangrijk. Ook als het gaat om de eventuele risico’s.
 
Wij zijn helder over mogelijke risico’s:
  • Huurders kunnen problemen krijgen met hun financiële positie
  • De Duinweide-portefeuille is gericht op een aantrekkelijke niche in de markt, maar kent daardoor minder spreiding; niet alleen qua soort belegging, ook geografisch
  • Het vastgoed kan onverwachte gebreken krijgen
  • Er kan sprake zijn van bodemverontreiniging of asbest
  • Er kunnen claims op panden worden gelegd
  • Onroerend goed is niet liquide
  • Participaties zijn beperkt verhandelbaar
  • De rente op de kapitaalmarkt kan gaan stijgen
  • Belastinghervormingen van de overheid kunnen gevolgen hebben voor vastgoedbeleggingen
 
U bent kritisch, wij zijn kritisch
Bij elke belegging informeren we u van tevoren goed. Lees daarom de informatie over het fonds altijd goed door via het prospectus wat voor ieder fonds beschikbaar is. Natuurlijk mag u ook van ons zo’n kritische kijk verwachten. Bijvoorbeeld als het gaat om rendementen. Zijn die realistisch? Is de meerjaren-onderhoudsbegroting voldoende ruim opgezet? En of de kostenstructuur en winstverdeling in evenwicht zijn. Bij al onze fondsen is een tabblad opgenomen met de fonds specifieke risico's waar u meer gedetailleerde informatie kunt vinden.
 
Wilt u meer weten over beleggen in supermarktocaties? Neem dan contact op met Jeroen Nathalia, T 088 - 222 0 222