Boschwijck Vastgoed CV

Structurering

De commanditaire vennootschap (CV) vormt de basis van de structuur. Dit betekent dat de participanten fiscaal transparant kunnen beleggen. Voor particulieren houdt dit in dat de participatie onder de zogenaamde box 3 beleggingen valt. Resultaten uit de belegging zijn hierdoor vrij van belastingen.

Verder is het juridisch eigendom van het vastgoed ondergebracht in een onafhankelijke Stichting Boschwijck.

Als beherend vennoot treedt op Boschwijck Beheer BV. De beherend vennoot is 100% eigendom van Duinweide Holding Beherend Vennoten BV die vervolgens 100% eigendom is van Duinweide Investeringen NV. De beherend vennoot handelt namens de CV voor een goed beheer van het fonds zodat dit op lange termijn een maximale waarde creatie oplevert voor de participanten.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.