Boschwijck Vastgoed CV

Algemeen

Boschwijck Vastgoed CV is in september 2012 gestart en verloopt volgens verwachting. De verstrekte financiering is iets lager dan in het informatiememorandum is aangegeven, echter door lagere kosten in de fondsinvestering is er uiteindelijk geen grote afwijking. Aflossing is gestart per 1 april 2015, dit in tegenstelling tot het informatiememorandum. Echter door een herfinanciering hoeven wij minder rente te betalen en het verschil wordt gebruikt om af te lossen. Wij hebben de aflossing van het directe rendement gehaald, het exploitatie rendement ligt feitelijk hoger.


Fondsinvestering

De fondsinvestering is lager uitgevallen dan geprognosticeerd. Het positieve verschil is toegevoegd aan de liquiditeitsreserve van de CV.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Fondsinvestering € 6.658.563 € 6.643.845 € -14.718
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Direct rendementEinduitkering

Het fonds Boschwijck Vastgoed CV is op 6 september 2012 opgericht en in 2020 afgewikkeld naar aanleiding van de verkoop van het Object in maart 2020. Daarmee heeft het fonds een looptijd gehad van ongeveer 7,5 jaar.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Einduitkering per Participatie (inclusief inleg) € 54.477 € 62.550 € 8.073
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Rendementen

In onderstaande tabel zijn de werkelijke resultaten weergegeven tot aan de einduitkering van het fonds na 7,5 jaar ten opzichte van de begroting in het informatiememorandum over een periode van 10 jaar.

  Prospectus Werkelijk
Direct rendement (gemiddeld per jaar) 7,40% 7,33%
Indirect rendement (gemiddeld per jaar) 0,90% 3,35%
Totaal rendement (gemiddeld per jaar) 8,30% 10,68%
IRR 7,90% 8,52%
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2023 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)