Nieuws

Advertentie: Nieuwe emissie Duinweide Woningen – Inschrijving voor deelname geopend

| Woningen | Duinweide


Duinweide Woningen 4e emissie

Wij zijn verheugd om u hierbij te informeren over onze 4e en daarmee tevens laatste emissie van ons groeifonds Duinweide Woningen. De inschrijving voor deelname is geopend en verloopt via ons beleggingsportaal Mijn Duinweide.

Middels deze 4e emissie wordt het eigen vermogen opgehaald ten behoeve van de financiering van de aankoop van Object Rotterdam II (Nieuw-Kralingen). Dit object betreft een nieuw appartementencomplex met 50 appartementen, een ondergrondse parkeergarage en Italiaans restaurant met ruim terras op eigen grond op steenworp afstand van de Kralingse Plas. Na aankoop van dit object heeft het fonds haar beoogde fondsomvang bereikt.

Kenmerken fonds:

 • Groeifonds met relatief jonge huurwoningen, voornamelijk in het middenhuursegment en geografisch gespreid gelegen over Nederland met uitzondering van de krimpgebieden;
 • Gemiddeld geprognotiseerd uitgekeerd rendement nieuwe participanten 4e emissie van 5%* per jaar (uitkering per kwartaal achteraf), met een geprognotiseerd totaalrendement van 7%.
  (*Gebaseerd op een emissieprijs van EUR 6.150. Voor bestaande participanten die zijn ingestapt met een lagere emissieprijs ligt het gemiddelde rendement hoger.);
 • Deelname is mogelijk vanaf EUR 10.000 (exclusief 1,5% emissievergoeding) bij eerste deelname, bij vervolgdeelnames is uitbreiding al mogelijk vanaf EUR 1.000;
 • Certificaten zijn onder voorwaarden vrij verhandelbaar tegen de handelskoers (maandelijks vastgesteld en gepubliceerd op onze website);
 • De inkoopfaciliteit die vanuit Duinweide Certificaten beschikbaar wordt gesteld koopt (onder voorwaarden en tegen vergoeding) tot EUR 1.000.000 aan certificaten terug om de  verhandelbaarheid te vergroten;
 • Na aankoop van Object Rotterdam II heeft het fonds 423 woningen in portefeuille en een totale fondsomvang van EUR 134.439.000;
 • Gemiddelde looptijd van 5 jaar financiering met een gewogen financieringsrente van 2,46%;
 • Het fonds heeft een onbepaalde looptijd;
 • Voor de kenmerken van de gehele woningportefeuille, klik hier.

Risico's
Bij het beleggen dient u rekening te houden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds. Beleggen in residentieel vastgoed kent risico’s waarover wij u duidelijk willen informeren. Het Prospectus geeft een volledige weergave van alle risico’s. Raadpleegt u voor alle details en risico’s van deze belegging het Prospectus en het essentiële informatiedocument.

Fondsinformatie 4e emissie Duinweide Woningen
De fondsinformatie van deze 4e emissie kunt u terugvinden op onze website onder Fondsen/Duinweide Woningen/Downloads. Voor het gemak treft u hieronder de directe hyperlinks aan naar het Prospectus, onze Brochure (samenvatting) en het Eid (het essentiële informatiedocument).

Download Prospectus
Download Brochure
Download Eid

Inschrijving voor deelname
De inschrijving voor deelname verloopt via ons beleggingsportaal Mijn Duinweide.
Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een Mijn Duinweide account. Mocht u nog niet over een Mijn Duinweide account beschikken, neemt u dan vooral even contact met ons op dan sturen wij u hier graag de instructie voor toe.

Bij interesse in deelname verzoeken wij u vriendelijk om via uw Mijn Duinweide account een aankooporder aan te maken en de betaling van uw deelnamebedrag te voldoen volgens de instructie welke volgt vanuit Mijn Duinweide. Voor het aanmaken van een aankooporder gaat u in uw account naar ‘Fondsen’, klikt u op de ‘Kopen’ button achter het fonds Duinweide Woningen en volgt u de stappen welke door Mijn Duinweide worden aangegeven. Indien gewenst kunt u hier onze handleiding downloaden welke u als naslagwerk kunt gebruiken bij het regelen van uw inschrijving voor deelname.

Deelname c.q. de toewijzing van certificaten is afhankelijk van de beschikbaarheid en verloopt op volgorde van inschrijving via Mijn Duinweide. Dit betreft het aanmaken van een aankooporder inclusief de betaling van het gehele deelnamebedrag vermeerderd met de 1,5% van toepassing zijnde emissievergoeding (het bruto deelnamebedrag).

Heeft u vragen?
Mocht u eventuele vragen hebben of nadere toelichting wensen, dan vernemen wij dit uiteraard graag van u.
U kunt in dat geval contact opnemen met ons per email: info@duinweide.nl of telefonisch via ons kantoornummer: 088 - 222 0 222.

Met vriendelijke groet,

Duinweide Investeringen NV


De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.