Burgwijck Vastgoed

Algemeen

Burgwijck Vastgoed FGR betreft een closed-end fonds met in portefeuille 4 supermarkten en winkelcentra ten behoeve van de verhuur, verspreid over diverse locaties in Nederland, zijnde Barendrecht, Groningen, Losser en Maastricht.

Er waren totaal 629 Participaties van EUR 25.000 beschikbaar, waarbij de minimale afname 4 participaties (EUR 100.000) betrof.
Inmiddels is dit fonds volschreven en zijn per 1 februari 2022 alle 629 participaties verkocht (EUR 15.725.000).


Fondsinvestering

De Verkrijgingsprijs is lager uitgevallen dan begroot, hoofdzakelijk door lagere revitaliseringskosten. Oorzaak hiervan is dat in het
Informatiememorandum is gerekend met de totale, nog te verwachten, kosten voor revitalisering

  Prospectus Werkelijk Verschil
Fondsinvestering € 29.195.873 € 28.607.457 € -588.416
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Direct rendement

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Kwartaal 1 - / - 5.3% / 5.7% 5.7% / 5.7% 5.9% / 5.9% 6.1% / - 6.3% / - 6.5% / - 5.0% / - 5.3% / - 5.5% / - 5.8% / -
Kwartaal 2 - / - 5.3% / 5.4% 5.7% / 5.7% 5.9% / - 6.1% / - 6.3% / - 6.5% / - 5.0% / - 5.3% / - 5.5% / - 5.8% / -
Kwartaal 3 - / - 5.3% / 5.3% 5.7% / 5.7% 5.9% / - 6.1% / - 6.3% / - 6.5% / - 5.0% / - 5.3% / - 5.5% / - 5.8% / -
Kwartaal 4 5.3% / 5.3% 5.3% / 5.3% 5.7% / 5.7% 5.9% / - 6.1% / - 6.3% / - 6.5% / - 5.0% / - 5.3% / - 5.5% / - 5.8% / -
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.