Elswijck Vastgoed

Type fonds Supermarktfonds
Fondsomvang € 3.800.000 Bijeengebracht kapitaal € 1.750.000 Vreemd vermogen € 2.050.000 LTV 60% Totale huur per jaar € 258.485 BVO 1.877 M2 Participatie omvang € 25.000
Direct rendement 7,0% Totaal rendement 7,1% IRR 7,9% Uitkering Per kwartaal Verwachte looptijd 5-10 jaar Aanvang fonds 31 maart 2015 Status Afgerond

Dit fonds, opgericht in 2015, belegt in een vastgoed vennootschap waarin is opgenomen een Plus supermarkt te Schijndel. Het rendement van de belegging volgt uit een obligatie (couponrente) en een dividend uitkering. Het fonds ligt goed op koers en het directe rendement ligt conform begroting (begroot is 7,0% op jaarbasis over een gemiddelde van 10 jaar).

Duinweide participeert mee voor circa 6%.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.