Elswijck Vastgoed

Algemeen

Elswijck Vastgoed CV is 31 maart 2015 zoals gepland van start gegaan en verloopt geheel volgens verwachting. De fondsinvestering is met een klein voordeel uitgevallen in vergelijking tot wat wij vooraf begroot hebben.


Fondsinvestering

De fondsinvestering is lager uitgevallen dan geprognosticeerd. Het positieve verschil is toegevoegd aan de kasgeldreserve van het fonds.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Fondsinvestering € 3.835.131 € 3.830.706 € -4.425
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Direct rendement

Het exploitatieresultaat ligt goed op koers, zelfs iets hoger dan het niveau als in het prospectus is weergegeven. De uitkering is constant aangezien die voor het merendeel is gekoppeld aan de rente op de obligatie.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kwartaal 1 - / - 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / - 7.0% / - 7.0% / - 7.0% / -
Kwartaal 2 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.4% 7.0% / - 7.0% / - 7.0% / - 7.0% / -
Kwartaal 3 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.5% 7.0% / - 7.0% / - 7.0% / - 7.0% / -
Kwartaal 4 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.0% 7.0% / 7.6% 7.0% / - 7.0% / - 7.0% / - 7.0% / -
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2023 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)