Elswijck Vastgoed

Kenmerken

Gegevens vastgoedfonds
 • Plus supermarkt in centrum te Schijndel
 • Bruto vloeroppervlakte supermarkt 1.821 m2
 • Huurcontract met Plus Vastgoed BV tot eind 2022
 • Groentewinkel 56 m2 BVO
 • Kapitalisatiefactor bij aankoop 13,6

 

Financieel overzicht
 • Koopsom aandelen € 3.390.000
 • Waardering vastgoed € 3.521.951
 • Vrijstelling 6% overdrachtsbelasting
 • Aanvangshuur € 258.485 per jaar (inclusief huurkorting t/m 2017)
 • Fondsomvang € 3.800.000
 • 70 participaties van € 25.000, exclusief emissievergoeding (minimale afname 1)
 • 1 participatie bestaat uit 1 aandelencertificaat van € 5.000 en 1 obligatiecertificaat van € 20.000
 • Bijeengebracht kapitaal € 1.750.000
 • Rekenrente financiering 3,10% (jaar 1-5) en 5,10% (jaar 6-10) en 1,5% aflossing per jaar

 

Rendementen
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 7,0%
 • Verwacht jaarlijks gemiddeld totaal rendement 7,1%
 • Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 7,9%

 

Overige informatie
 • Aantal inwoners gemeente Schijndel ca. 23.000
 • Vindbaarheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van de locatie is goed
 • Positief oordeel vestigingsplaatsonderzoek
 • Voldoende parkeergelegenheid ca. 100 stuks
 • Bouwjaar 1981/2013

 

Planning
 • Aanvangsdatum fonds 31 maart 2015
 • Het fonds is volgens planning reeds gestart
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.