Haaghoeve Woningen

Omschrijving

Exclusiviteit voor de grote belegger

Na een aantal succesvolle supermarktfondsen geplaatst te hebben, hebben wij van klanten het verzoek gekregen om alternatieve vastgoedbeleggingen op te zetten. Aangezien een woningbelegging een iets lager rendement oplevert van circa 5%, maar op lange termijn een mogelijk positieve waardeontwikkeling kent met een naar onze mening gematigd risico, hebben wij een woningfonds met 44 woningen gestart in november 2015.

Verwachte opbrengsten

De beleggingshorizon is tien jaar en naar verwachting zal het gemiddeld direct rendement van het fonds 5,0% per jaar zijn. Na afloop van elk kwartaal wordt de uitkering per participatie uitbetaald.

Fiscaal optimaal

Fiscaal is het fonds transparant en de participaties vallen daarmee voor particulieren in box 3. De belegging in het fonds is voor zowel box 3 beleggers, alsmede beleggers die via een vennootschap participeren interessant.

Herinvesteringsreserve

Rechtspersonen die in het verleden een fiscale boekwinst hebben behaald met de verkoop van beleggingsonroerend goed dat aan derden is verhuurd, kunnen onder voorwaarden betaling van de vennootschapsbelasting – die verschuldigd is over de fiscale boekwinst – uitstellen door middel van een herinvesteringsreserve. Herinvesteringsreserves kunnen in beginsel op de investering in Haaghoeve Woningen worden afgeboekt. Wel raden wij u aan om hierover met uw fiscaal adviseur te overleggen.

De belangrijkste kenmerken op een rij:

  • 14 grondgebonden woningen te Purmerend, op loopafstand van het centrum
  • 30 appartementen in Den Haag
  • Alleen overdrachtsbelasting van 2% over woningen te Purmerend
  • Een uitkeringsrendement van 5,0%, IRR 6,2%
  • Betaling per kwartaal achteraf
  • Minimale deelname € 250.000
  • Kleine groep investeerders
  • Duinweide investeert mee voor € 250.000

 

De woningen in Purmerend betreffen 14 grondgebonden vrije-sector woningen, die in 2010 zijn gerealiseerd door een woningcorporatie. Duinweide is dusdanig enthousiast over de objecten te Purmerend, dat zij op eigen risico de koopovereenkomst is aangegaan.

 

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.