Haaghoeve Woningen

Fondsinvestering

De fondsinvestering is licht hoger uitgevallen dan geprognosticeerd als gevolg van hogere advieskosten en hogere kosten voor de totstandkoming van de fondsstructuur.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Fondsinvestering € 6.528.538 € 6.530.899 € 2.361
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Direct rendement

Met hogere huuropbrengsten, lagere exploitatiekosten en lagere rentelasten dan geprognosticeerd is het resultaat beter dan verwacht. Hierdoor is het directe rendement in positieve zin afwijkend van de lijn zoals in het prospectus opgenomen.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kwartaal 1 4.8% / 4.8% 5.0% / 5.0% 5.2% / 5.5% 5.3% / 5.8% 5.5% / 5.8% 5.7% / - 5.9% / - 3.9% / - 4.1% / - 4.4% / -
Kwartaal 2 4.8% / 4.8% 5.0% / 5.0% 5.2% / 5.5% 5.3% / 5.8% 5.5% / 5.8% 5.7% / - 5.9% / - 3.9% / - 4.1% / - 4.4% / -
Kwartaal 3 4.8% / 4.8% 5.0% / 5.0% 5.2% / 5.7% 5.3% / 5.8% 5.5% / 5.8% 5.7% / - 5.9% / - 3.9% / - 4.1% / - 4.4% / -
Kwartaal 4 4.8% / 4.8% 5.0% / 5.0% 5.2% / 5.8% 5.3% / 7.8% 5.5% / - 5.7% / - 5.9% / - 3.9% / - 4.1% / - 4.4% / -
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Einduitkering

Het fonds Haaghoeve Woningen FGR is op 24 november 2015 gevormd en in 2020 afgewikkeld naar aanleiding van de verkoop van het Object in oktober 2020. Daarmee heeft het fonds een looptijd gehad van bijna 5 jaar.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Einduitkering per Participatie (inclusief inleg) € 57.955 € 80.854 € 22.899
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Rendementen

In onderstaande tabel zijn de werkelijke resultaten weergegeven tot aan de einduitkering van het fonds na bijna 5 jaar ten opzichte van de begroting in het informatiememorandum over een periode van 10 jaar.

  Prospectus Werkelijk
Direct rendement (gemiddeld per jaar) 5,00% 5,20%
Indirect rendement (gemiddeld per jaar) 1,60% 12,92%
Totaal rendement (gemiddeld per jaar) 6,60% 18,12%
IRR 6,20% 12,20%
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2023 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)