Hooghwijck Vastgoed CV

Structurering

De commanditaire vennootschap (CV) vormt de basis van de structuur. Dit betekent dat de participanten fiscaal transparant beleggen. Voor particulieren houdt dit in dat de participatie onder de zogenaamde box 3 beleggingen valt. Resultaten uit de belegging zijn hierdoor vrij van belastingen. Daarnaast kunnen ook vennootschappen, zoals (pensioen) BV’s, beleggen in dit product en mogelijk gebruik maken van een herinvesteringsreserve.

Verder is het juridisch eigendom van het vastgoed ondergebracht in een onafhankelijke Stichting Hooghwijck.

Als beherend vennoot treedt op Hooghwijck Beheer BV. De beherend vennoot is 100% eigendom van Duinweide Holding Beherend Vennoten BV die op haar beurt 100% eigendom is van Duinweide Investeringen NV. De beherend vennoot zal zorgdragen voor goed beheer zodat op lange termijn een maximale waarde creatie wordt nagestreefd voor de participanten.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2021 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.